Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem serwisu Forum Badaczy jest Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, z siedzibą przy Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa. Operatorem serwera serwisu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

7. Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o użytkownikach, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji użytkownika z osadzonym materiałem.

Regulamin strony

1. Definicje

 1. Forum – oznacza portal internetowy Forum Badaczy Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii.
 2. Administrator – właścicielem i administratorem Forum jest Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (dalej jako Komisja).
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokumenty.
 4. Użytkownik – oznacza osobę, która jest zarejestrowana na Forum i aktywnie uczestniczy w budowaniu treści portalu..

2. Podstawy organizacyjne:

 1. Podstawę powołania i funkcjonowania Forum stanowią zamieszczone na Forum dokumenty: Misja i Cele Komisji (oraz Cele Sekcji Młodych Badaczy). Wraz z Polityką Prywatności stanowią one integralną część Regulaminu oraz wytyczne jego interpretacji.
 2. Korzystając z Forum Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

3. Postanowienia ogólne:

 1. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Zgodnie z przedstawionymi w Misji i Celach Komisji deklaracjami, treści zamieszczane na portalu mają służyć integracji, wymianie informacji i promocji osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych środowisk, jednostek oraz indywidualnych badaczy prowadzących badania w zakresie teorii i historii historiografii oraz metodologii historii i/lub zainteresowanych teoretycznymi problemami wiedzy historycznej.
 2. Zamieszczone na portalu Forum informacje powinny mieć charakter wyłącznie merytoryczny. Forum nie jest portalem społecznościowym, blogiem czy platformą dla prowadzenia dyskusji; nie jest pomyślane jako miejsce komentowania i wyrażania opinii na temat szeroko rozumianych spraw bieżących.
 3. Rejestracja nowego Użytkownika, która umożliwia stworzenie profilu na Forum oraz zamieszczanie na nim informacji, wymaga akceptacji przez Administratora. Podstawowym kryterium przyjęcia zgłoszenia jest chęć przynależności do środowiska badaczy zainteresowanych metodologią, teorią i historią historiografii oraz afiliacja instytucjonalna (np. szkoła, muzeum, uniwersytet, placówka badawcza).
 4. Każdy zalogowany Użytkownik może zamieszczać treści pod swoim imieniem i nazwiskiem. Administrator nie przewiduje możliwości publikowania treści anonimowo.
 5. Od użytkownika Forum oczekuje się przestrzegania zasad profesjonalizmu i najlepszych praktyk współpracy akademickiej spisanych w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego PAN z roku 2016 oraz Kodeksie Etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego z roku 2021.
 6. Administrator zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Forum wyłącznie w celach edukacyjnych i naukowych na własny niepubliczny użytek oraz pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i własności intelektualnej (w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 7. Użytkownik ma prawo do podawania adresu Forum, publikowania jego wizualizacji oraz cytowania informacji podawanych na portalu.

4. Uzupełnienia:

 1. Korzystanie z Forum odbywa się z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ochrony danych osobowych oraz praw własności.
 2. Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczają na Forum. Użytkownik publikując na Forum treść lub komentarz bierze na siebie odpowiedzialność za jego treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 3. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych treści w uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy łamane są przepisy prawa, zapisy Regulaminu lub zasady szacunku wobec osób trzecich i rzetelności naukowej. Decyzja taka nie wymaga głosowania oraz uzasadnienia ze strony Komisji.
 4. W wypadkach szczególnie rażącego naruszenia przepisów i zasad wymienionych w punkcie 4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika dopuszczającego się naruszenia/naruszeń. W wypadku zastrzeżeń wobec decyzji Administratora Użytkownikowi przysługuje odwołanie się do Komisji.
 5. Każdy Użytkownik może zgłosić Administratorowi potencjalne naruszenia poprzez formularz kontaktowy dostępny na Forum.

Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii (29 marzec 2021)