Seminaria im. Jerzego Topolskiego

 

W ramach jednych z pierwszych działań podjętych przez Komisję po jej reaktywacji w 2020 roku mających na celu promowanie wiedzy z zakresu teorii i historii historiografii oraz metodologii historii, Komisja zainicjowała ogólnopolskie seminaria naukowe im. Jerzego Topolskiego. Mają one upamiętniać czwartkowe spotkania naukowe organizowane przez Profesora Topolskiego, które gromadziły interdyscyplinarne grono badaczy przyjeżdżających do Poznania, by przedstawiać projekty swoich prac doktorskich i habilitacyjnych czy dyskutować o nowowydanych książkach. Seminaria te znane były z promowania interdyscyplinarności, krytycznych debat i otwartej wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami różnych generacji, jednostek i podejść badawczych. Cykl seminariów im. Jerzego Topolskiego zainicjował wykład Profesora Jana Pomorskiego (Instytut Historii UMCS) „Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię” (25 luty 2021 roku, ZOOM). Wykład i dyskusja dostępne są na portalu ohistorie.eu tutaj

 

Dyskusja nad numerem tematycznym „Nasze teraźniejszości” (Teksty Drugie, 6/2023) z udziałem Marii Varlyginy. Czwartek, 27 czerwca 2024 r., godz. 17:30 (online)
By 7 czerwca 2024

Dyskusja nad numerem tematycznym „Nasze teraźniejszości” (Teksty Drugie, 6/2023) z udziałem Marii Varlyginy. Czwartek, 27 czerwca 2024 r., godz. 17:30 (online)

Dr Michał Pabiś-Orzeszyna, “Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, czwartek, 23 maja 2024 roku, godz. 18:00 (ZOOM)
By 18 maja 2024

Dr Michał Pabiś-Orzeszyna, “Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, czwartek, 23 maja 2024 roku, godz. 18:00 (ZOOM)

Ogólnopolskie seminarium naukowe im. Jerzego Topolskiego pt. “Kobieta w roli uczonego”, czwartek 22 czerwca, godz. 17:30 (MS Teams)
By 20 czerwca 2023

Ogólnopolskie seminarium naukowe im. Jerzego Topolskiego pt. “Kobieta w roli uczonego”, czwartek 22 czerwca, godz. 17:30 (MS Teams)

Jarosław Syrnyk, „Relacje narodowościowe w XX w.: Propozycja rekonceptualizacji przedmiotu i metody badań”, czwartek, 27 kwietnia 2023 r., godz. 17:30 (ZOOM)
By 13 kwietnia 2023

Jarosław Syrnyk, „Relacje narodowościowe w XX w.: Propozycja rekonceptualizacji przedmiotu i metody badań”, czwartek, 27 kwietnia 2023 r., godz. 17:30 (ZOOM)

„O ‘Wprowadzeniu do metodologii historii’ – krytycznie”. Dyskusja z udziałem Profesorów: Krzysztofa Ruchniewicza i Przemysława Wiszewskiego. Czwartek, 2 marca 2023 r., godz. 17:30-19:30 (ZOOM).
By 22 lutego 2023

„O ‘Wprowadzeniu do metodologii historii’ – krytycznie”. Dyskusja z udziałem Profesorów: Krzysztofa Ruchniewicza i Przemysława Wiszewskiego. Czwartek, 2 marca 2023 r., godz. 17:30-19:30 (ZOOM).

Krzysztof Brzechczyn, “Dywersyfikacja ideowo-programowa Solidarności w latach 1986-1988. Próba analizy teoretycznej”, czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 17:30 (ZOOM)
By 25 grudnia 2022

Krzysztof Brzechczyn, “Dywersyfikacja ideowo-programowa Solidarności w latach 1986-1988. Próba analizy teoretycznej”, czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 17:30 (ZOOM)

Dobrochna Kałwa, “Zrozumieć robotne. Jak pisać kobiecą historię ludową i ustrzec się przed pokusą kulturowego zawłaszczenia”, czwartek, 9 czerwiec 2022, godz. 17:30 (ZOOM)
By 13 czerwca 2022

Dobrochna Kałwa, “Zrozumieć robotne. Jak pisać kobiecą historię ludową i ustrzec się przed pokusą kulturowego zawłaszczenia”, czwartek, 9 czerwiec 2022, godz. 17:30 (ZOOM)

Marcin Kula, “Mobilność pionowa w historii”, czwartek, 19 maj, godz. 17:30, ZOOM
By 8 maja 2022

Marcin Kula, “Mobilność pionowa w historii”, czwartek, 19 maj, godz. 17:30, ZOOM

Robert Traba. “Historia (nie) na sprzedaż, czyli o trzech obliczach historii stosowanej”, czwartek, 10 marca, godz. 17:30 (ZOOM)
By 9 lutego 2022

Robert Traba. “Historia (nie) na sprzedaż, czyli o trzech obliczach historii stosowanej”, czwartek, 10 marca, godz. 17:30 (ZOOM)

Kolokwium Sekcji Młodych Badaczy Komisji THHiMH: „Historiografia polska dziś i jutro. Wokół ankiety Kwartalnika Historycznego”, czwartek, 17 lutego 2022, godz. 17:30 (ZOOM)
By 28 stycznia 2022

Kolokwium Sekcji Młodych Badaczy Komisji THHiMH: „Historiografia polska dziś i jutro. Wokół ankiety Kwartalnika Historycznego”, czwartek, 17 lutego 2022, godz. 17:30 (ZOOM)

“Rozumienie faktu historycznego w metodologii historii i źródłoznawstwie historycznym”, czwartek, 20 styczeń 2022, godz. 17:30-19:30 (ZOOM)
By 10 stycznia 2022

“Rozumienie faktu historycznego w metodologii historii i źródłoznawstwie historycznym”, czwartek, 20 styczeń 2022, godz. 17:30-19:30 (ZOOM)

Magdalena Saryusz-Wolska, “Metodologiczne problemy historii wizualnej”, czwartek, 18 listopad 2021, godz. 17:00, ZOOM
By 23 października 2021

Magdalena Saryusz-Wolska, “Metodologiczne problemy historii wizualnej”, czwartek, 18 listopad 2021, godz. 17:00, ZOOM

Krzysztof Pomian, “O autonomii uniwersytetu”, czwartek, 10 czerwca 2021, godz. 17:30 (ZOOM)
By 15 czerwca 2021

Krzysztof Pomian, “O autonomii uniwersytetu”, czwartek, 10 czerwca 2021, godz. 17:30 (ZOOM)

Jan Pomorski, „Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię”, czwartek, 25 luty 2021, godz. 17:30
By 7 stycznia 2021

Jan Pomorski, „Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię”, czwartek, 25 luty 2021, godz. 17:30