Seminaria im. Jerzego Topolskiego

 

W ramach jednych z pierwszych działań podjętych przez Komisję po jej reaktywacji w 2020 roku mających na celu promowanie wiedzy z zakresu teorii i historii historiografii oraz metodologii historii, Komisja zainicjowała ogólnopolskie seminaria naukowe im. Jerzego Topolskiego. Mają one upamiętniać czwartkowe spotkania naukowe organizowane przez Profesora Topolskiego, które gromadziły interdyscyplinarne grono badaczy przyjeżdżających do Poznania, by przedstawiać projekty swoich prac doktorskich i habilitacyjnych czy dyskutować o nowowydanych książkach. Seminaria te znane były z promowania interdyscyplinarności, krytycznych debat i otwartej wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami różnych generacji, jednostek i podejść badawczych. Cykl seminariów im. Jerzego Topolskiego zainicjował wykład Profesora Jana Pomorskiego (Instytut Historii UMCS) „Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię” (25 luty 2021 roku, ZOOM). Wykład i dyskusja dostępne są na portalu ohistorie.eu tutaj