Zakłady/Pracownie

Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński

Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

  • Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury
  • Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
  • Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

  • Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii
  • Pracownia Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
  • Zakład Edukacji i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Uniwersytet Gdański

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

  • Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
  • Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
  • Katedra Nauk Pomocniczych Historii
  • Katedra Historii Książki, Bibliotek i Archiwów