Sekcja Młodych Badaczy

Kadencja 2024-2027

Członkowie sekcji młodych – dr Aleksandra Kuligowska, dr Jakub Muchowski i dr Tomasz Wiśniewski zostali włączeni do Sekcji głównej i wraz z dr Anną Brzezińską i dr Piotrem Kowalewskim Jahromi, którzy byli już członkami Sekcji głównej w kadencji 2020-2023 będą kontynuowali realizację wyznaczonej Sekcji Młodych misji i celów. Dr Piotr Kowalewski Jahromi w nowej kadencji będzie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącej Sekcji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii.

Misja i cele

Sekcja Młodych Badaczy w Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii stawia sobie następujące cele:

  1. Współpraca z Komisją THHiMH celem zapewnienia stałego kontaktu i przepływu informacji między doktorantami i młodymi pracownikami naukowymi a profesurą.
  2. Koordynacja działalności Sekcji Młodych Badaczy w ramach Sieci (Networku), która zostanie utworzona przez Komisję.
  3. Organizacja corocznych konferencji z cyklu „Kluczowe pojęcia myślenia historycznego” zaplanowanych jako wydarzenia integrujące i aktywizujące środowisko młodych badaczy.
  4. Organizacja grupy seminaryjnej – miejsca dyskusji nad najnowszymi badaniami i tendencjami (np. poprzez dyskusje na temat nowych numerów czasopism z teorii i historii historiografii, m.in. „History and Theory”, „Rethinking History”, „Annales”, w celu rozpoznania aktualnego pola badań w wymiarze międzynarodowym), a także aktualnymi wyzwaniami dla życia naukowego i społecznego.
  5. Organizacja szkół letnich dla doktorantów i młodych badaczy (krajowych, a docelowo o zasięgu międzynarodowym) w celu umiędzynarodowienia i promocji polskiego środowiska, a także zapoznania się z badaniami prowadzonymi w innych krajach oraz nawiązania kontaktów i planowania współpracy naukowej.
  6. Promocja i popularyzacja specjalności: teoria i historia historiografii oraz metodologia historii w środowiskach doktorantów i młodych badaczy, zarówno historyków, jak i innych osób zajmujących się refleksją historyczną m.in. celem poszerzenia liczby potencjalnych współpracowników.
  7. Administrowanie podstrony Sekcji Młodych Badaczy na stronie Komisji, a także własnego fanpage’a oraz grupy na Facebooku, gdzie w przystępnej formie promowana będzie działalności Sekcji Młodych Badaczy.
  8. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji na temat obron prac doktorskich, nowych publikacji (zarówno książek, jak i artykułów) dotyczących w/w specjalności oraz prowadzenie kalendarium wydarzeń, a także współpraca w tworzeniu dostępnej on-line bibliografii i bazy tekstów.

Skład Sekcji Młodych Badaczy