adiunkt, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr

Uniwersytet Jagielloński

0000-0003-1193-6966
historia historiografii, metodologia historii, teoria historii

teoria historii, metodologia historii, historia dwudziestowiecznej historiografii, historia intelektualna, badania nad Holokaustem, badania nad ludobójstwem, polskie kultury pamięci, biografistyka, historia pracy

2014 doktorat, specjalność: metodologia historii, Wydział Historyczny UJ

Sekretarz redakcji "Historyka. Studia Metodologiczne" od 2010 roku

Nagroda Monografie FNP, 2014 (za pracę doktorską Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a)

Między poetyką a teorią historiografii. Teoretyczna refleksja o historii Haydena White’a, NCN, 2011-2013
Pakt czytelniczy w pisarstwie historycznym. Teoria społecznej roli historii, NCN Sonata 16, 2021-2024

1. Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie, pod redakcją Romy Sendyki, Marii Kobielskiej, Jakuba Muchowskiego i Aleksandry Szczepan, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2020
2. Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Warszawa-Toruń 2015
3. Historyka Shoah. Problematyka przedstawiania katastrof historycznych, Warszawa: PWN 2006

Polskie Towarzystwo Historyczne
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci UJ (współzałożyciel)
International Network for Theory of History
Sekcji Młodych Badaczy Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii PAN