Kontakt

Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

Adres:

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Email:

mthh@amu.edu.pl

    Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym i przetwarzanie ich przez administratora danych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.), wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszonego pytania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawienia.

    Potwierdzam, iż wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu obsługi pytania zadanego za pomocą formularza internetowego, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489, t.j.)