Podręczniki

Arnold John M., Historia. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. Justyna Jaworska. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001.

Bachmann-Medick Doris, Cultural turns: nowe kierunki w naukach o kulturze; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.

Bloch Marc, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, przeł. Wanda Jedlicka, wyd. II. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2009.

Braudel Fernand, Historia i trwanie, przeł. Bronisław Geremek. Warszawa: Czytelnik, 1999.

Burke Peter, Naoczność: materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. Justyn Hunia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Carr Edward H., Historia. Czym jest, przeł. Piotr Kuć. Poznań: Zysk i S-ka, 1999.

Domańska Ewa, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: PWN, 2012.

Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2006.

Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.

Foucault Michel, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998.

Grabski Andrzej Feliks, Dzieje historiografii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.

Grabski Andrzej Feliks, Zarys historii historiografii polskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.

Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska. Lublin: Edytor.org, 2011.

Historia-dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Kraków: Universitas, 2014.

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku, przeł. Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Pawelec Tomasz