Podręczniki

Kelley Donald R., Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, przeł. Bartosz Hlebowicz. Warszawa: PWN, 2009.

Kelley Donald R., Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, przeł. Maciej Tomaszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Kula Marcin, Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004.

Kula Witold, Rozważania o historii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

Lorenz Chris, Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, przeł. Monika Bobako, Roman Dzierwaga, red. Krzysztof Brzechczyn. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.

Marrou Henri-Iréné, O poznaniu historycznym, przeł. Hubert Łaszkiewicz. Kęty: Wyd. Marek Derewiecki, 2011.

Pomorski Jan, Historyk i metodologia. Lublin: UMCS, 1991.

Serczyk Jerzy, 25 wieków historii: historycy i ich dzieła. Toruń: UMK, 1994.

Stobiecki Rafał, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Tomasz Pawelec, Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana. Lublin: AWH Dudek, 1994.

Topolski Jerzy, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa: Rytm, 1996.

Topolski Jerzy, Metodologia historii. Warszawa: PWN, 1984.

Topolski Jerzy, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii. Warszawa: Rytm, 1998.

Topolski Jerzy, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, red. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016.

Pawelec Tomasz