Donald R. Kelley, Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, przeł. Maciej Tomaszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.


Autor: Donald R. Kelley

Tytuł: Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Data publikacji: 2010

Przedmiot: Historia historiografii, Historiografia współczesna

Dla kogo: Historia I stopień, Historia II stopień