Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa: Rytm, 1996.


Autor: Jerzy Topolski

Tytuł: Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Rytm

Data publikacji: 1996

Przedmiot: Metodologia historii

Dla kogo: Historia I stopień