Hayden White, Poetyka pisarstwa pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Universitas, 2010.


Autor: Hayden White

Tytuł: Poetyka pisarstwa pisarstwa historycznego

Miejsce wydania: Kraków

Wydawnictwo: Universitas

Data publikacji: 2010

Przedmiot: Metodologia historii

Dla kogo: Historia I stopień