Ewa Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.


Autor: Ewa Domańska

Tytuł: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach

Miejsce wydania: Poznań

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie

Data publikacji: 2005

Przedmiot: Historiografia współczesna

Dla kogo: Historia II stopień