Nowe tendencje współczesnej historiografii

Tytuł: Nowe tendencje współczesnej historiografii

Rodzaj zajęć - KW/WY/Lab.: Wykład z elementami konwersatorium

Kto prowadzi: Ewa Domańska

Gdzie: Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

Link