Maternicki Jerzy, Polskie badania nad środowiskami historycznymi: założenia, organizacja, rezultaty, „Przegląd Humanistyczny”, vol. 39, nr 1, 1995, s. 25-36.


Autor: Maternicki Jerzy

Tytuł: Polskie badania nad środowiskami historycznymi: założenia, organizacja, rezultaty

Miejsce publikacji: Przegląd Humanistyczny, vol. 39, nr 1, 1995, s. 25-36

Przedmiot: Historia Historiografii

Plik do pobrania - Maternicki-Polskie-badania-nad-srodowiskami-historycznymi.pdf