Jerzy Topolski, Metodologia historii. Warszawa: PWN, 1984.


Autor: Jerzy Topolski

Tytuł: Metodologia historii

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: PWN

Data publikacji: 1984

Przedmiot: Metodologia historii

Dla kogo: Historia II stopień