Wydział Historii UAM

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
mgr / doktorant

Wydział Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

https://orcid.org/0000-0002-1795-4009
teoria historii, filozofia historii

Wyobraźnia historyczna, historia intelektualna, teoria historii, filozofia historii, filozofia polityczna, teologia polityczna, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych.

2015 – magisterium: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł pracy: Z genealogii nowoczesności. Problem epoki w dyskursie historycznym Carla Schmitta. Promotor: Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); recenzent: Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- Refleksja postsekularna Dominicka LaCapry. Rozpoznanie krytyczne, „Historyka” 2020, vol. 50, s. 253-278.
- Hayden White i postsekularna krytyka wyobraźni historycznej, w: Hayden White w Polsce. Fakty, krytyka, recepcja, red. E. Domańska, E. Skibiński, P. Stróżyk, Kraków 2019, 237-262.

Wprowadzenie do historii