Adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr / adiunkt

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki
Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
ul. Hm. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź

https://orcid.org/0000-0002-5114-4034
historia historiografii

historia historiografii, metodologia historii, historia intelektualna, mediewistyka w interpretacjach francuskiej szkoły Annales, antropologia historyczna

2015 – doktorat: Uniwersytet Łódzki. Tytuł rozprawy: „Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Studium postaw: J. Le Goff, J. Kłoczowski, A. Guriewicz” (promotor: prof. dr hab. R. Stobiecki (UŁ), recenzenci: dr hab. Małgorzata Dąbrowska prof. UŁ, dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL)

KTHHiMH, Zarząd Główny Towarzystwa Historiograficznego

pełnomocnik Rady Redakcyjnej „Rocznika Antropologii Historii” ds. digitalizacji numerów czasopisma
w latach 2014–2016 członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Historia@Teoria”

2016 - nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za antologię W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. R. Stobiecki i S. M. Nowinowski, przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz, Łódź 2015

grant MNiSW „Jerzy Giedroyć, historycy i świadkowie historii", umowa Nr 0033/NPRH3/H11/82/2014 z dnia 7.07.2014 r. (nr rej. 11H 13 0128 82), kierownik: prof. dr hab. Rafał Stobiecki

- A. Brzezińska, Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
- A. Brzezińska, „Wy nam mówicie Europa…” Koncepcja polskości paryskiej „Kultury” w polskim dyskursie publicznym [w:] Niedokończona wojna? „Polskość” jako zadanie pokoleniowe, red. R. Traba, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020, s. 81-102.

Wprowadzenie do historii historiografii
Wstęp do badań historycznych
Metodologia nauk humanistycznych
Historiografia wojskowości

Towarzystwo Historiograficzne

turystyka górska