Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii

0000-0001-7499-7083
metodologia historii, inne pokrewne

Historia mówiona, studia o niepełnosprawności, historia medycyny

2017 - doktorat, Uniwersytet Jagielloński
2006 - magisterium, Uniwersytet Jagielloński

2017: Nominacja (wraz z M. Kurkowską-Budzan) do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za książkę "Stadion na peryferiach" (Universitas, Kraków 2016)

Kierownik projektu:
„Szczepienia ochronne w Polsce 1945-1970. Historyczna analiza sprawczości w praktyce medycznej” – Narodowe Centrum Nauki, Sonatina 3, 2019/32/C/HS3/00488

Wykonawca:
2016 – 2019 Re-inspekcja źródeł wywołanych, Narodowe Centrum Nauki, nr UMO- 2015/19/B/HS3/01761
2012 – 2016 Sport na polskiej prowincji: znaczenia i tożsamości. Studium z antropologii historycznej, Narodowe Centrum Nauki, nr UMO- 2011/03/B/HS3/00642

M. Stasiak (2018), "Czy więc byliśmy i jesteśmy naiwni?" - Jeszcze jeden głos w debacie nad wykorzystaniem relacji ustnych w badaniach najnowszej historii Polski, "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", R.9
M. Kurkowska-Budzan, M. Stasiak (2019); Road Cycling Racing in Poland of the Communist Regime Era: An Exercise in Oral History Method, “The International Journal of the History of Sport”, 36:13-14, 1256-1270
M. Stasiak (2018), "Możesz kląć, możesz płakać, ale wstań i idź dalej…" Ośrodki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych po polio w Polsce po II wojnie światowej jako przestrzeń życia codziennego, “Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura”, 10:1, 113-124
M. Kurkowska-Budzan, M. Stasiak (2016), Stadion na Peryferiach , Kraków