dr, Wydział Historii UAM

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr, adiunkt

Wydział Historii UAM,
Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

0000-0002-4799-3594
historia historiografii, metodologia historii, teoria historii

Metodologia historii, historia historiografii, historia nauki, współczesna humanistyka francuska

2015 - 2019 - członek zespołu badawczego w ramach projektu SONATA BIS 4 NCN pt. „Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, kierownik dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW (DEC-2014/14/E/HS6/00671)

Dyskurs historii nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 280.

Foucault. Historiozofia zdarzenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 178.

Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2013, ss. 389.