dr; Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii; Wydział Historii UW

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr

Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii
Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

https://orcid.org/0000-0001-9077-3207
historia historiografii, metodologia historii, inne pokrewne

Grant promotorski nr N N108 340734 pt." Pojęcie Auffassung i rola interpretacji historycznej w koncepcji historii Ernsta Bernheima", realizowany w latach 2008-2010.
„Projekt edukacyjny – śladami zbrodni stalinowskich w Wielkopolsce” finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2013-2014.

Pałac na skraju puszczy, Poznań 2008.
Auffassung w koncepcji historii Ernsta Bernheima, Poznań 2013.
Sztubak, student i uczony. Ernst Bernheim w egodokumentach 1865-1880 / Pennäler – Student – Privatdozent. Der Historiker Ernst Bernheim in Selbstzeugnissen 1865-1880, Warszawa 2020.

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku
Podstawy metodologii historii
Teoretyczne problemy analizy źródeł historycznych
Teoria badań historycznych
Praca ze źródłem w humanistyce
Historia Polski XIX w.

Polskie Towarzystwo Historyczne