Doktorant UW/EHESS

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
mgr / doktorant

Uniwersytet Warszawski / École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

https://orcid.org/0000-0001-6011-7030
historia historiografii, metodologia historii

historia intelektualna i społeczna XIX wieku, metodologia historii, teoria historii, polityka historyczna i polityka pamięci, critical legal studies, krytyka praw człowieka, źródłoznawstwo

2017/2018 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów

2018-2022 – Diamentowy Grant „Targowica – złe miejsce pamięci. Pojęcie zdrady w polskim imaginarium narodowym w latach 1795-1918” [kierownik grantu]

- A. Kula, Historia, widma i dekonstrukcja, "Historyka. Studia Metodologiczne" t. 50 (2020), s. 157-171.
- A. Kula, O dalszej potrzebie badań nad dziejami Targowicy, „Czas Kultury” 1/2020, s. 139-147.