Ogólnopolskie seminarium naukowe im. Jerzego Topolskiego pt. “Kobieta w roli uczonego”, czwartek 22 czerwca, godz. 17:30 (MS Teams)

Dyskusja wokół książki Macierz/Matrix, red. A. Chromik, N. Giemza, K. Bojarska, współpraca M. Topolski, Kraków 2022
Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii
zaprasza na kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskich seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego, które odbędzie się w
czwartek, 22 czerwca 2023 roku o godz. 17.30.

W seminarium udział wezmę: prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska (UŁ), dr Katarzyna Bojarska (SWPS) i dr Anna Chromik (UP w Krakowie)                                    (fragmenty publikacji poniżej/ w załącznikach).

Spotkanie online w aplikacji Microsoft Teams:
(można dołączyć po wpisaniu imienia, nazwiska i adresu email)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 394 658 644 89
Kod dostępu: Yq3MZZ
Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Program spotkania:
17.30 – Anna Brzezińska (UŁ) – rozpoczęcie spotkania, prezentacja biogramów prelegentek
17.40 – Jolanta Kolbuszewska (UŁ) – Polskie historyczki między akademią a życiem rodzinnym – szkic historyczny
18.00 – Katarzyna Bojarska (SWPS), (UP) – prezentacja zbioru Macierz/Matrix, red. Anna Chromik, Natalia Giemza, Katarzyna Bojarska, współpraca: Maciej Topolski, Kraków 2022
18.40 – Dyskusja

Noty biograficzne uczestniczek seminarium:
Katarzyna Bojarska – kulturoznawczyni, w zakresie jej zainteresowań naukowych znajdują się obszary takie jak: kultura wizualna, sztuka współczesna, pamięć kulturowa, studia nad traumą, studia nad afektem. Prezeska Zarządu Fundacji Kultury Wizualnej „Widok”, współzałożycielka i redaktorka pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Kierowniczka projektów badawczych poświęconych zagadnieniom związanym z pamięcią kulturową. Kierowała Work Package oraz polską grupą badaczek i badaczy w projekcie RE-Past: Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future (Horizon2020, 2018–2021), była również kierowniczką grantu grupowego przy projekcie „Świat jako archiwum – krytyczne modele historyczności” (NPRH 2012–2014). W 2019 r. otrzymała stypendium Fulbright Slavic Award (University of Illinois, Chicago). Obecnie realizuje projekt „Żony Lota. Kobiece formy pamiętania, zaświadczania i patrzenia na przeszłość” (NCN, 2021–2023). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kultury wizualnej, sztuki współczesnej, krytyki artystycznej, teorii i praktyk pamięci kulturowej, a także języka angielskiego w zastosowaniu akademickim. Pełni funkcję koordynatorki kierunku kulturoznawstwo. [źródło: https://swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-badawczo-dydaktyczni/22731-bojarska-katarzyna]

Anna Chromik – zainteresowania badawcze dr Anny Chromik koncentrują się wokół zagadnień ucieleśnionej podmiotowości, związków pomiędzy traumą, oporem i wulnerabilnością w literaturze i sztuce eksplorującej cielesność oraz w teorii, semiotyczności w poezji i sztuce, a także wokół feministycznych dyskursów macierzyństwa w teorii i sztuce. Najważniejsze publikacje to monografia Disruptive Fluidity: The Poetics Of The Pop Cogito (Peter Lang 2012) oraz wydany pod jej redakcją katalog-reader poświęcony sztuce i teorii Brachy L. Ettinger (Bracha L. Ettinger: Eurydyka-Pieta / Eurydice-Pieta, Muzeum Śląskie 2018). Dr Chromik występuje czasem również w roli kuratorki wystaw i organizatorki wydarzeń promujących feministyczną sztukę współczesną – była m.in. kuratorką pierwszej przekrojowej wystawy prac Brachy L. Ettinger w Polsce (Muzeum Śląskie, 2017). źródło: https://kla.up.krakow.pl/anna-chromik/]

Jolanta Kolbuszewska – doktor hab., prof. nadzwyczajny w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej historiografii i myśli historycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Podejmuje również zagadnienia z zakresu biografistyki, źródłoznawstwa oraz historii codzienności. Od kilku lat zajmuje się śledzeniem karier naukowych polskich historyczek, ich drogą do samodzielności naukowej oraz wpływem na oblicze refleksji historycznej. Autorka książek: Mutacja modernistyczna w polskiej historiografii (przełom XIX i XX wieku) (Łódź 2005); Tadeusz Korzon (1839-1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi (Łódź 2011), Kobiety w drodze na naukowy Olimp…Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989) (Łódź 2020); Kobiety na naukowym Olimpie? Łódzkie adeptki Klio w latach 1945-1989, (Łódź 2021).

Plik do pobrania - Chromik_Matrix_3lam-II.pdf

Default image
Piotr Kowalewski Jahromi
dr, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach