Natalia Aleksiun i Barbara Engelking dyskutują o książce “Conscious History. Polish Jewish Historians before the Holocaust“, poniedziałek, 8 listopad 2021, godz. 16.30 (MS Teams)

W ramach serii ”Gdańskie Spotkania Towarzystwa Historiograficznego”, w poniedziałek, 8 listopada 2021 o godz. 16.30 (MS Teams), zapraszamy na spotkanie z prof. dr Natalią Aleksiun (Imre Kertész Kolleg Jena). Wystąpienie dotyczyć będzie książki Profesor Aleksium “Conscious History. Polish Jewish Historians before the Holocaust“ (The Littman Library of Jewish Civilization, Liverpool University Press, 2021). Jako dyskutantka wystąpi dr hab. Anna Engelking (Instytut Slawistyki PAN). Prelekcja zostanie wygłoszona w języku polskim, pytania będzie można zadawać również w innych językach (np. angielskim lub ukraińskim).

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 6 listopada 2021 r. włącznie poprzez wypełnienie załączonego pod tym >>> linkiem formularza lub przez wysłanie maila z prośbą o link do spotkania na adres: magdalena.nowak@ug.edu.pl.

Informacja techniczna:

  • Aby wejść w MS Teams wchodzą Państwo w przesłany do Państwa przed spotkaniem link (lepiej ściągnąć program na komputer, ale można po prostu dołączyć przez przeglądarkę).
  • Dla komputerów Microsoft: Proszę jednak korzystać z przeglądarki Chrome, MS Edge lub Edge Chromium.
  • Dla Apple: jest oprogramowanie dla systemu Apple do zainstalowania. Dalej korzysta się wchodząc w link. Komputer może zapytać o imię – chodzi tu o Państwa imię.

 

The Gdańsk branch of the Historiographical Society warmly invites for a lecture presented by Professor Natalia Aleksiun (Imre Kertész Kolleg Jena) who is going to talk about her book “Conscious History. Polish Jewish Historians before the Holocaust“ (The Littman Library of Jewish Civilization, Liverpool University Press, 2021). Professor Anna Engelking (Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences) will be a co-discussant. Please join us on Monday, November 8th, 2021 at 16.30 (MS Teams). The lecture is going to be in Polish but the questions can be asked in other languages, e.g. English or Ukrainian and I will be translating if necessary.

To register, please click >>> here and complete the form till November 6th 2021 midnight or send an email with the request to receive a link: magdalena.nowak@ug.edu.pl

  • Technical information: To enter MS Teams, you can use the link sent to you before the meeting (it’s better to download the program to your computer, but you can simply join via the browser).
  • For Microsoft computers: Please use browsers: Chrome, MS Edge or Edge Chromium.
  • For Apple: There is Apple software to install. Then you enter the link I am going to send to you. The computer may ask for the name. Please, enter your name for recognition.

 

dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG
Zakład Historii Najnowszej Polski
Instytut Historii
Uniwersytet Gdański
Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
tel./fax. 58 523 21 47

Default image
Piotr Witek
Dr hab. Piotr WITEK, prof. UMCS, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej