Rafał Stobiecki, „Historio, historio, cóżeś ty za pani”. Eseje historiograficzne, Łódź 2021

Rafał Stobiecki, „Historio, historio, cóżeś ty za pani”. Eseje historiograficzne, Łódź 2021
“Tytuł książki świadomie nawiązuje do wartego przypomnienia wiersza Agnieszki Osieckiej, który posłużył mi także jako motto do tych kilku słów wprowadzenia. Poetka odsłania przed nami tę twarz historii, której często nie chcemy widzieć, którą podświadomie odrzucamy. Nie dostojnej muzy Klio, ale historii będącej ciężarem, obezwładniającej, pretensjonalnej, bezwzględnej, oskarżającej. Wiersz A. Osieckiej interpretuję jako ostrzeżenie, groźne memento, skierowane także do nas – historyków. Na myśl przychodzą inne mocne słowa pod adresem przeszłości i jej złowieszczej niekiedy mocy, jak choćby te, pochodzące z lat trzydziestych wieku XX, autorstwa francuskiego poety Paula Válery o historii „jako najniebezpieczniejszym produkcie chemii intelektu”. W innym nieco kontekście wtórował mu James Joyce, autor aforyzmu, że: „Historia jest nocną zmorą, z której staram się przebudzić”. (Rafał Stobiecki, “Wprowadzenie”, s. 9.)

Opis książki i spis treści tutaj >>>

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM