Violetta Julkowska, “Historii rodzinnych ciąg dalszy”, wykład, 18 październik 2021 (poniedziałek), godz. 16.30, MS TEAMS

Dear Colleagues,

You have received this e-mail because you are members or supporters of the Historiographic Society or you have subscribed to participate in the previous meetings.

The Gdańsk branch of the Historiographical Society would like to warmly invite all our friends and partners to take part in the lecture of prof. dr hab. Violetta Julkowska form Institute of History UAM, Poznań entitled

“Historii rodzinnych” ciąg dalszy …. She is going to talk about her book Historie rodzinne. Narracje-narratorzy-interpretacje, Epigram, Bydgoszcz 2018 and present further research and initiatives that have been its aftermath.

The online meeting will take place on October 18, 2021 at 16.30 through MS Teams.

The lecture is going to be in Polish but the questions can be asked in other languages, e.g. English or Ukrainian and I will be translating if it is necessary.

Please, You and all your colleagues, feel welcome and warmly invited.

All the best,

Magdalena Nowak

 

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy koła TH w Gdańsku,

Otrzymujecie Państwo tego maila, gdyż jesteście członkami lub sympatykami Towarzystwa Historiograficznego lub zgłosiliście Państwo chęć uczestnictwa w poprzednich spotkaniach.

 

Przesyłam Państwu zaproszenie na kolejne otwarte spotkanie z serii ” Gdańskie Spotkania Towarzystwa Historiograficznego”.

18 października 2021 (poniedziałek) o godz. 16.30 za pośrednictwem platformy MS Teams prof. dr hab. Violettą Julkowska z Instytutu Historii UAM w Poznaniu wygłosi prelekcję pt. „Historii rodzinnych” ciąg dalszy….Wystąpienie dotyczyć będzie jej książki Historie rodzinne. Narracje-narratorzy-interpretacje, Epigram, Bydgoszcz 2018 oraz dalszych badań oraz inicjatyw, które z niej wyniknęły.

 

Zachęcam do przesłania go osobom, które mogłyby, Państwa zdaniem, być zainteresowane uczestnictwem.

Pozdrawiam,

Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG

Przewodnicząca Koła

Towarzystwa Historiograficznego w Gdańsku

 

 

Prelekcja zostanie wygłoszona w języku polskimpytania będzie można zadawać również w innych językach (np. angielskim lub ukraińskim).

The lecture is going to be delivered in Polish, questions can also be asked in other languages (e.g. English or Ukrainian)!!!

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 16 października 2021 r. włącznie poprzez wypełnienie załączonego pod poniższym linkiem formularza (proszę kliknąć na znak Forms poniżej)  lub przez wysłanie maila z prośbą o link do spotkania na adres: magdalena.nowak@ug.edu.pl. To register, please enter this link (please click the symbol of Teams below) and complete the form till October 16th 2021 midnight or send me an email with the request to receive a link: magdalena.nowak@ug.edu.pl

 

Link do rejestracji:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc9DQo2st3L9Iqp-FvptwmP5UM1lLSVBDQ1laNUo3TVBPSFhFOFpJRTFLVC4u

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o Prelegentce: https://historia.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy/violetta-margaret-julkowska

 

I o książce: http://epigram.eu/historie-rodzinne-narracje-narratorzy-interpretacje-violetta-julkowska/

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG

Przewodnicząca Koła

Towarzystwa Historiograficznego w Gdańsku

 

Informacja techniczna: Aby wejść w MS Teams wchodzą Państwo w przesłany do Państwa przed spotkaniem link (lepiej ściągnąć program na komputer, ale można po prostu dołączyć przez przeglądarkę).

Dla komputerów Microsoft: Proszę jednak korzystać z przeglądarki Chrome, MS Edge lub Edge Chromium.

Dla Apple: jest oprogramowanie dla systemu Appla do zainstalowania. Dalej korzysta się wchodząc w link. Komputer może zapytać o imię – chodzi tu o Państwa imię.

 

Technical information: To enter MS Teams, you can use the link sent to you before the meeting (it’s better to download the program to your computer, but you can simply join via the browser).

For Microsoft computers: Please use browsers: Chrome, MS Edge or Edge Chromium.

For Apple: There is Apple software to install. Then you enter the link I am going to send to you. The computer may ask for the name. Please, enter your name for recognition.

 

 

Default image
Piotr Witek
Dr hab. Piotr WITEK, prof. UMCS, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej