Towarzystwo Historiograficzne

Konferencja naukowa: “Historiografia II Rzeczypospolitej i jej miejsce w dziejach polskiej nauki historycznej”. Rzeszów, 24 września 2021

„Historiografia II Rzeczypospolitej i jej miejsce w dziejach polskiej nauki historycznej” - zaproszenie na konferencję.

Towarzystwo Historiograficzne                                                                                                                                                  UR

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historiografia II Rzeczypospolitej i jej miejsce w dziejach polskiej nauki historycznej”, która odbędzie się w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, w Rzeszowie 24 września 2021 r.

Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących  historiografii polskiej w latach 1918-1939. Zamierzamy uwzględnić m.in. następujące problemy:

– warunki rozwoju polskiej historiografii i jej zaplecze instytucjonalne;

– związki polskiej historiografii z przemianami dokonującymi się w  europejskiej nauce historycznej;

– poglądy i postawy metodologiczne ówczesnych historyków oraz ich zapatrywania na przeszłość narodową;

– rozwój poszczególnych środowisk historycznych;

– najważniejsze osiągnięcia twórcze w poszczególnych subdyscyplinach historycznych;

– udział kobiet w życiu naukowym;

– historiografia mniejszości narodowych (żydowska, litewska, ukraińska,  niemiecka i inne);

– zaangażowanie historyków w życie polityczne;

– związki historiografii z innymi naukami, a także jej miejsce i rola w nauce polskiej, kulturze i życiu społecznym;

– wpływ historiografii II Rzeczypospolitej  na  badania historyczne prowadzone po II wojnie światowej (kontynuacje i dyskontynuacje).

W dniu konferencji w godzinach popołudniowych odbędzie się Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Godzina spotkania zostanie podana w terminie późniejszym

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Historiograficznego

Sekretarz TH                                                             Prezes Towarzystwa Historiograficznego

(Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga)                           (Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska)

 

PROGRAM

9.00-9.15  Otwarcie konferencji

9.15–9.30  Prof. dr hab. Violetta Julkowska (Poznań): Początki szkoły historycznej poznańskiej

9.30–9.45  Dr hab., prof. UR Paweł Sierżęga (Rzeszów): Studium historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)

9.45–10.00  Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów): Historia w Ukraińskim Tajemnym Uniwersytecie we Lwowie (1921–1925)

Przerwa

10.15–10.30 Dr hab., prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (Łódź): Kobiety w polskiej nauce historycznej okresu międzywojnia

10.30-10.45 Dr hab., prof. Tetiana Cymbał (Krzywy Róg): Українське жіноцтво ІІ Речі Посполитої на шляху до вищої освіти і науки

10.45-11.00 Dr Oleksandr Avramchuk (Warszawa): Mimowolni sojusznicy. Historycy polscy i ukraińscy na Międzynarodowych Kongresach Nauk Historycznych (1928–1960)

11.00-11.15 Dr hab., prof. Witalij Telwak (Drohobycz): Участь українських істориків Другої Речі Посполитої в міжнародному науковому житті

11.15-12.00 Dyskusja

Przerwa

13.30-13.45 Dr hab. Katarzyna Błachowska (Warszawa): Skorygowana kontynuacja. Koncepcja „Polski Piastowskiej” w myśli historycznej II Rzeczypospolitej i w historiografii PRL

13.45-14.00 Oleksandr Pestrykov (Warszawa): Śląsk w polskiej historiografii międzywojennej (prace syntetyczne i ogólne)

14.00-14.15  Dr hab. Lidiya Łazurko (Drohobycz): Львівська суспільно–економічна школа у міжвоєнний період: моделі самопрезентації 

14.15-14.30 Doc. Wasyl Pedycz (Drohobycz): Співпраця львівських учнів М. Грушевського з учителем у міжвоєнний час

14.30- 15.30 Dyskusja/ Podsumowanie konferencji

16.00 -17.00 Zebranie Członków  Towarzystwa Historiograficznego