Koło Metodologiczne Historyków, Instytut Historii UMCS, Lublin

Koło Metodologiczne Historyków UMCS Lublin

Wydział Humanistyczny UMCS, Instytut Historii, Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w.

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a, p. 337/335 (III p.), 20-031 Lublin

e-mail: kmh.umcs@poczta.umcs.lublin.pl; kmhumcs@gmail.com

strona FB Koła: https://pl-pl.facebook.com/KMH.UMCS/

KMH na Instagramie: kmh_umcs_lublin, https://www.instagram.com/kmh_umcs_lublin/

Dr hab. Ewa Solska (opiekun), tel.: 783-298-896, e-mail: emurska@gmail.com

Przewodnicząca: Mateusz Jeleń, tel. 783067376, e-mail: matimatimati200@wp.pl

LINK DO NAGRANIA DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI KOŁA.

Celami działalności Koła są m.in.:

 • działalność na rzecz rozwoju i integralności nauk humanistycznych;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • pomoc w rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych;
 • integrowanie lubelskiego środowiska akademickiego;
 • popularyzowanie wiedzy związanej m.in. z metodologią nauk;
 • umożliwianie wymiany doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi i kulturalnymi zajmującymi się teorią historii oraz współczesnym dyskursem humanistycznym;
 • współpraca z ośrodkami badawczymi, akademickimi, muzealniczymi i medialnymi zarówno na terenie państwa polskiego jak i poza nim;
 • prowadzenie badań nad świadomością historyczną współczesnych społeczeństw i nowoczesnymi sposobami upowszechniania historii;
 • propagowanie wiedzy na temat współczesnych metod uprawiania dyskursu historycznego;
 • refleksja nad rolą nauk humanistycznych w świecie współczesnym.

Koło realizuje swoje cele poprzez, m.in.:

 • organizowanie odczytów, sympozjów, konferencji i konkursów;
 • organizowanie prelekcji, prezentacji oraz wystaw;
 • uczestnictwo członków Koła w spotkaniach środowisk akademickich (naukowych i popularyzatorskich) organizowanych w kraju i za granicą;
 • wydawanie biuletynów i innych wydawnictw związanych z działalnością Koła;
 • korzystanie z technologii informacyjnej i multimedialnej.

 

WYBRANE PROJEKTY / DZIAŁALNOŚĆ KMH UMCS LUBLIN:

 1. „UMCS Wczoraj i Dziś… Z okazji 75-lecia Alma Mater”
  październik 2020 r.

Film krótkometrażowy o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, społecznym i promocyjnym „UMCS Wczoraj i dziś. Z okazji 75. rocznicy Alma Mater” w reżyserii mgr Pauliny Litki i mgr. Bartłomieja Stolarza to „mieszanka starego z nowym”. To multimedialna opowieść o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości lubelskiej uczelni, przedstawiająca zmiany kulturowego obrazu miasta Lublina w kontekście naszej Alma Mater. Projekt został zrealizowany w konwencji digital history, przy pomocy nowoczesnych technologii m.in. drona, co jest rzadkością w polskiej humanistyce. Wykorzystano nietypowe techniki nagrywania, metody badawcze mające na celu m.in. pobudzenie aktywności wśród młodych żaków wobec angażowania się w działalność kół naukowych, realizację różnych projektów i ukierunkowywania się na obecny rynek pracy.

Zapraszamy do oglądania.

 1. „Wycinki z Majdanka”: socjologiczna sonda

2019 r.

Film dokumentalno-edukacyjny będący pokłosiem wycieczki do Państwowego Muzeum na Majdanku zorganizowanej przez Organizację dla studentów kierunku turystyki historycznej i innych zainteresowanych osób. Materiał stanowi sondę socjologiczną pokazującą, jak obecnie ludzie z wykształceniem historycznym postrzegają wspomniany obóz. Reżyseria / realizacja: mgr Paulina Litka i mgr Bartłomiej Stolarz.

Zapraszamy do oglądania: https://www.youtube.com/watch?v=MoOoQV_8Fgg&feature=emb_logo

 

 1. „XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich”
  18-20 września 2019 r.

Członkowie Koła (Rafał Juściński, Aleksandra Baran, Marcin Gnat, Paulina Litka), jak również pozostali zainteresowani: Konrad Kufel, Paulina Gałat, Grzegorz Mazur, Adrian Talarek aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu pracując jako wolontariusze m.in. podczas rejestracji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz pomagając przy pozostałych pracach w związku z Jubileuszowym Zjazdem.

 

 1. Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922. Interaktywny Atlas Historyczny

2019 r.

Aplikacja mobilna zrealizowana przez zespół Instytutu Historii UMCS (również członków Koła) adresowana do młodego pokolenia, pasjonatów historii. To pierwszy interaktywny atlas historyczny w Polsce. W ramach niniejszego projektu członkowie wzięli udział w tworzeniu krótkometrażowego animowanego filmu historycznego Bitwa Warszawska 1920, który opowiada historię jednej z najważniejszych bitew w historii Europy.

Zapraszamy: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WorkroomTech.SPN, https://www.youtube.com/watch?v=XdGqRANDGxU&t=1s&ab

 

 1. „Lubelski Festiwal Nauki i KMH: Geoskrzynki i Bohater romantyczny”
  wrzesień 2019 r.

Z okazji XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, członkowie Koła (Paulina Litka i Bartłomiej Stolarz) zaprezentowali dwa projekty edukacyjne: „Questingowy szlak historyczny, czyli nietypowa lekcja historii” oraz „Stwórz własnego bohatera romantycznego. Niekonwencjonalna lekcja historii na uniwersytecie”. Celem projektów było m.in. zapoznanie Uczniów z nauką historii w sposób inny niż podręcznikowy. W związku z projektem „Questingowy szlak historyczny…”, członkowie Koła gościli Uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach.

 

 1. „Kozienaliowy Festiwal Nauki 2019 z Kołem Metodologicznym Historyków”
  10 czerwca 2019 r.

Podczas Kozienaliowej Gali Naukowca 2019, członkowie Koła (Paulina Litka i Joanna Puszka) zaprezentowali projekt pod nazwą „Questing’owy szlak historyczny. Tropem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z okazji 75-lecia Alma Mater” (kategoria: PROJEKT WARTY UWAGI). Koło Metodologiczne Historyków było jedyną Organizacją, która wzięła udział w niniejszym wydarzeniu z ramienia Wydziału Humanistycznego UMCS.

 

 1. „KMH UMCS i Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości”
  4 czerwca 2019 r.

Podczas Finału Projektu „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości”, który odbył się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. (ul. B. Dobrzańskiego 3), członkowie Organizacji (Paulina Litka i Andrzej Włoch) zaprezentowali wszystkim zainteresowanym swoją działalność, jeden z wybranych, autorskich projektów edukacyjnych Organizacji. Nie obyło się również bez dyskusji na temat projektu własnego przedsiębiorstwa i nowoczesnych modeli biznesowych. Wydarzenie było połączone z promocją oferty edukacyjnej UMCS-u, Wydziału Humanistycznego i Instytutu Historii.

 

 1. „Z Unią Lubelską naprzód marsz”
  3 kwietnia 2019 r.

Członkowie Koła (Paulina Litka i Jan Szajowski) przeprowadzili warsztat / wycieczkę dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (ul. Pana Wołodyjowskiego 13). Wycieczkowicze rozpoczęli trasę spod Zamku Lubelskiego, gdzie wysłuchali interesującej opowieści, która wprawiła Uczestników w tematykę Unii Lubelskiej. Na Placu Po Farze wysłuchali m.in. legendy o śnie Leszka Czarnego, po czym rozwiązali zagadkę i znaleźli ukryty „skarb” – tzw. historyczną geoskrzynkę, która była ukryta w okolicy makiety Kościoła farnego pw. Św. Michała Archanioła – każdy otrzymał instrukcję ze wskazówkami dotyczącą zagadki. Następnym punktem trasy był Trybunał Główny Koronny w Lublinie oraz pomnik Unii Lubelskiej na pl. Litewskim. Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w Klasztorze Dominikanów w Lublinie, a dokładnie w Sali Unii Lubelskiej. Następnie, Uczestnicy udali się do Muzeum Historii Miasta Lublina – Brama Krakowska, gdzie mogli z ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej, z wysokości ok. 33 metrów ponad poziomem ulicy, podziwiać widok na miasto. Wszystko było połączone z różnymi zadaniami dla Uczestników w celu stworzenia „Lapbooka o Unii Lubelskiej”, w ramach konkursu szkolnego „Unia Lubelska 1569” zorganizowanego (z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej) przez Szkołę Podstawową nr 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie. Zadaniem wycieczkowiczów było m.in.: zidentyfikowanie postaci historycznych uwiecznionych na obrazie Jana Matejki „Unia Lubelska”, uzupełnienie pustych miejsc w tekście, które związane były z Klasztorem Dominikanów czy też rozwiązanie krzyżówki dotyczącej Trybunału Koronnego. Scenariusz wycieczki (opracowanie): Paulina Litka.

 1. „KMH UMCS i Drzwi Otwarte 2019 UMCS”
  22 marca 2019 r.

Podczas Drzwi Otwartych UMCS 2019, Organizacja zaprezentowała swój dotychczasowy dorobek oraz bieżące projekty, nad którymi pracuje. Uczestnicy mogli obejrzeć film wspomnieniowy członków Organizacji, kolejno – rozwiązać konkurs historyczny – quiz, lub też wybrać się na wycieczkę „Historical geocache city of Lublin” śladami UMCS-u. Zwieńczeniem był pokaz filmu dokumentalno-edukacyjnego „Wycinki z Majdanka” w reżyserii Pauliny Litki i Bartłomieja Stolarza. Uczestnicy mogli również obejrzeć kilka prac Uczniów z różnych szkół w ramach Konkursu „Niepodległa. Wykreuj własną Niepodległą” oraz niezwykłe rysunki Piotra Jareckiego, członka Koła, przedstawiające „Lublin z lat 70.”.

 

 1. „Śladami najstarszych osiedli LSM…”
  19 marca 2019 r.

Członkowie Koła (Paulina Litka i Bartłomiej Stolarz) zorganizowali miejską wyprawę dla studentów kierunku Turystyka historyczna UMCS do Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie. Grupa pod przewodem Pani Pauliny Pagi, prezeski Fundacji Teren Otwarty/Open Territory i animatorki partycypacyjnego Muzeum Osiedli Mieszkaniowych zwiedzała najstarsze osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (nie administracyjnej dzielnicy Lublina, obecnie na terenie dzielnicy Rury): osiedle Juliusza Słowackiego, zaprojektowane przez Oskara Hansena oraz osiedle Adama Mickiewicza utworzone wg projektu architekta Feliksa Haczewskiego. Studenci zapoznali się z historycznymi i urbanistycznymi kontekstami ich powstawania i rozwoju, specyfiką przestrzeni mieszkaniowych, elementów architektonicznych i miejskiego pejzażu, wpisanego w idee spółdzielczości a zarazem Hansenowską koncepcję Formy Otwartej. Kulminacyjnym punktem wyprawy było Muzeum Osiedli Mieszkaniowych na ulicy Wileńskiej 21.

 

 1. „Strach, fascynacja, niezrozumienie. Dawne, obce wzorce kulturowe wobec ciągłości i zmiany”
  styczeń 2019 r.

Dzięki zaangażowaniu członków Organizacji, ukazała się publikacja „Strach, fascynacja, niezrozumienie…”, pod red. Ewy Solskiej, Pauliny Litki i Konrada Grocheckiego. Stanowi ona pokłosie I Humanistycznej Konferencji Naukowej im. Kaspra Niesieckiego w Krasnymstawie, która odbyła się 15 września 2017 r., została zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Koło Metodologiczne Historyków UMCS w Lublinie i Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej UMCS. Gospodarzem przedsięwzięcia było Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, z którym Organizacja współpracuje.

 

 1. „Jubileusz 10-lecia KMH UMCS Lublin”

14 grudnia 2018 r.

W programie Jubileuszu Koła Metodologicznego Historyków UMCS znalazły się: film wspomnieniowy KMH UMCS, spotkanie z Redakcją portalu ohistorie.eu połączone z dyskusją z Gośćmi, prezentacja i dyskusja wokół wybranych projektów Organizacji: Rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej, e-TV Historia, Geocaching – historyczne skrzynki miasta Lublina, konkurs Niepodległa. Wykreuj własną Niepodległą, zorganizowany / zrealizowany przez mgr Paulinę Litkę, projekt historyczno-muzyczny Based On A True Story (B.O.a.T.S.), czyli rap, beatbox i historia w jednym (wystąpili: Andrzej „Andy” Dąbrowski i Patryk „Pasut” Płokita). Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym (Telewizja Akademicka TV UMCS oraz portal internetowy ohistorie.eu).

Zapraszamy do oglądania:

https://www.youtube.com/watch?v=A_CziIaE-9Y&t

https://www.youtube.com/watch?v=9L7O7pJUhXQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28rURCMrETw38IN9O_-h-OSfi6SFu4nf8uucv6ORLWUEjeg0E9WzMp_Ig