Konferencja “Zmiany i oczekiwania. Wobec nowych orientacji i nurtów badawczych w polskiej i ukraińskiej nauce historycznej”, Lublin 27–28 maja 2022

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji

Zmiany i oczekiwania. Wobec nowych orientacji i nurtów badawczych w polskiej i ukraińskiej nauce historycznej

organizowanej przez Lubelskie Koło Towarzystwa Historiograficznego oraz Wydział Historii i Archeologii UMCS w Lublinie, w dniach 27–28 maja 2022 roku.

Konferencja podejmuje zagadnienie: co jest ważne w nauce historii? Wychodząc od reguły heurystycznej, którą wyraził swego czasu Antoni Mączak: „Jestem przekonany, że należy śmielej i ambitniej stawiać pytania”, stawiamy pytanie o to, jakich zmian potrzebuje historiografia i jakiej historii potrzebuje społeczeństwo? W tym kontekście nie wystarczy stwierdzanie kolejnych zwrotów czy nowych trendów w dyskursie historycznym, a także stwierdzanie różnicy między nauką historii a polityką historyczną; nieodzowna jest tu ciągła refleksja z perspektywy metanauki, także w odniesieniu do społecznych funkcji historii. Zwłaszcza, że problemów związanych ze zmianami dzisiejszych czasów w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturowej, w tym technologicznej i naukowej, będzie coraz więcej.

Obrady konferencyjne odbędą się w formie zdalnej. Link do platformy wideokonferencji podany zostanie Uczestnikom w przeddzień rozpoczęcia spotkania.

PROGRAM

27 maja 2022 r. (piątek)

9:45 – 10:00 Otwarcie konferencji

10:00 – 10:40 Referaty
Prof. dr hab. Iryna Kolesnyk, Narodowa Akademia Nauk w Ukrainie, Kijów / Українське ХІХ століття в термінах і поняттях глобальної історії
Mgr Marta Ciechowicz, Uniwersytet Wrocławski / Wybrane aspekty koncepcji metodologiczno-filozoficznej historii Joachima Lelewela w I połowie XIX wieku

10:40 – 11:00 Dyskusja 11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 12:10 Referaty
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Uniwersytet Łódzki / Historia w perspektywie badań etnologicznych. Uwagi o książce Z. Smyta, „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, Poznań 2020”
Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Associate, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University / Nowe badania nad emigracyjnymi sowietologami z Polski jako studia z zakresu historii historiografii
Dr hab. Lidia Łazurko, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu / Дослідження Ларі Вулфа у рецепції українських істориків кін. XX – поч. XXI ст.

12:10 – 12:40 Dyskusja 12:40 – 13:30 Przerwa

13:30 – 14:30 Referaty
Dr hab. Andrzej Radomski, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniu tekstów historycznych
Dr hab. Yulia Kiselyova, Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Karazina w Charkowie / Historiographical Dissertations of the Era of Ukrainian Independence through the Prism of the Quantitative Method [Історіографічні дисертації доби незалежної України: аналіз бази даних авторефератів дисертацій]
Mgr Karol Kasprowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / O przewidywaniu przeszłości, czyli historyk i teoria gier

14:30 – 14:50 Dyskusja 14:50 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:00 Referaty
Dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego / Dzieje kobiet w nauce w polskiej refleksji naukowej – stan badań
Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Polskie muzea historyczne wobec nowych trendów w historiografii
Prof. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski  / Konspiracja antykomunistyczna 1944 – 1956 – interpretacje, definicje, kontrowersje

16:00 – 16:20 Dyskusja Przerwa

17:00 – 18:00 Walne Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego

28 maja 2022 r. (sobota)

10:00 – 11:00 Referaty
Prof. dr hab. Witalij Masnenko, Narodowy Uniwersytet Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach / Методологічні аспекти дослідження політики пам’яті на окупованих Російською Федерацією українських територіях
Prof. dr hab. Witalij Telwak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu / Рецепція постаті Михайла Грушевського у світлі джерел «born digital» як елемент сучасної історичної свідомості
Prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Appeasement jako ostrzeżenie. Rozważania o historiografii i polityce historycznej

11:00 – 11:20 Dyskusja 11:20 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:00
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki / Історія – історична наука – історична політика: чи можливий / потрібний компроміс?

12:00 – 13:00 Dyskusja

16:00 – 17:30
Debata wokół książki Andrzeja Czyżewskiego Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL, Łódź-Warszawa 2021
Uczestnicy: dr Andrzej Czyżewski (UŁ), prof. dr hab. Piotr Kwiatkowski (SWPS) Prowadzenie: prof. UMCS dr hab. Mariusz Mazur

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM