Marcin Kula, “Mobilność pionowa w historii”, czwartek, 19 maj, godz. 17:30, ZOOM

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskich seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego, które odbędzie się w czwartek, 19 maja 2022 roku o godz. 17:30 (ZOOM). Profesor Marcin Kula przedstawi referat na temat “Mobilności pionowej w historii”. Rozważania stanowią fragment przygotowywanej książki  – kolejnego tomu “Wykładów z socjologii historycznej” autorstwa Pana Profesora.

Abstrakt: Jako historycy możemy być rzemieślnikami, formułującymi cegły; dom wybudują koledzy z innych specjalności. Może jednak warto wypływać czasem samemu na szersze wody. Historię i socjologię można łączyć wychodząc od casusu, który usytuujemy na szerszym tle, ale można też podejść z drugiej strony: na wybraną sprawę spojrzeć w perspektywie dziejów – albo krótszej, albo jednak długiej. Sam spróbuję spojrzeć na sprawę, która była i jest ważna dla całych dziejów: hierarchię społeczną i ruch ludzi na drabinie hierarchicznej. Proszę nie oczekiwać sygnatur archiwalnych. Z góry zapowiadam też liczne inne braki.

Marcin Kula – historyk, z wykształcenia także socjolog. Emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Niedawno został członkiem-korespondentem PAU. Urodził się w 1943 r. Warszawie. Nie był to najlepszy moment i miejsce do przychodzenia na świat, ale nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia. Dorastał w rodzinie humanistów, z czasem profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Od dłuższego czasu na nieuniknione pytanie „Czy jest pan synem…”, mógł jednak odpowiadać: „Tak, ale jestem też ojcem…” – zaś od kilkunastu lat może odpowiedzieć „Tak, ale jestem też dziadkiem…”. Maturę uzyskał w 1960 r. w Liceum im. Joachima Lelewela w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoła i studia miały oczywiście mnóstwo wad swoich czasów, ale nie jest prawdą, jakoby kształciły „wykształciuchów” (jak niedawno nazwano absolwentów z tego okresu). Doktoryzował się i habilitował w Instytucie Historii PAN w latach 1968 i 1976. Tytuł profesorski uzyskał w 1985 r. Wypromował 11 licencjatów, 149 magistrów oraz 22 doktorów. Może zbyt wielu jak na panujące zwyczaje, ale jest dumny ze swoich uczennic i uczniów, także takich, którzy pozostawali z nim tylko w niesformalizowanym kontakcie. Badawczo pracował nad historią Ameryki Łacińskiej, najnowszą historii Polski, migracjami i mniejszościami narodowymi, rolą myślenia o historii, socjologią historyczną. Mając tak rozstrzelone zainteresowania, nie przejmując się granicami dyscyplin i dużo pisząc, uchybił zapewne funkcjonującemu wzorowi osobowemu historyka. Nie chce nauki robionej z metra i ocenianej na punkty. Nie popiera ani ograniczania się do standardu „Stół ma cztery nogi, jak powiedział… [tu sławne nazwisko]”, ani głoszenia dumy z historii narodowej, czy podejścia do dziejów w roli prokuratora.

Plik do pobrania - Kula-Hierarchia-spoleczna-z-punktu-widzenia-socjologii.pdf