CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? Debata wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”, Lublin, 26 stycznia 2023 r.

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”


Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS
Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Towarzystwo Historiograficzne
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN

zapraszają na dyskusję

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII?

Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii” (red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, PWN, Warszawa 2022)

Debata odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godz. 17.30 w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, ul. Grodzka 21 w Lublinie

Z wstępu:

Wprowadzenie do metodologii historii jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich” (s. 9).

***

Jak współcześnie rozumieć i praktykować historię? Czym jest metodologia historii i co jest jej przedmiotem badania? Czy istnieje jedna metodologia historii czy jest ich wiele? Czy można uprawiać naukę historyczną bez naukowej metodologii? Po co historykom metodologia? Dlaczego metodologia jest niezbędna w naukowej refleksji i pracy badawczej historyka?

W dyskusji udział wezmą:

Prof. dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. UJ dr hab. Barbara Klich Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Patronat medialny portal ohistorie.eu / Wstęp wolny

Zobacz video z debaty online (ohistorie.eu) TUTAJ

Default image
Piotr Witek
Dr hab. Piotr WITEK, prof. UMCS, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej