Nowy 53 tom “Historyki” już jest! (poznaj dziedzictwo Józefa Andrzeja Gierowskiego, odkryj historie XXIII Międzynarodowego Kongresu Historyków w Poznaniu i zapoznaj się z wywiadami m.in. z Dipeshem Chakrabartym, Kalle Pihlainenem i in.)

Drodzy Państwo,

Właśnie ukazał się 53 tom Historyki. Pełny dostęp tutaj.

„Pierwsza część tego tomu zawiera materiały dotyczące XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbył się w dniach 21–27 sierpnia 2022 roku w Poznaniu. (…) Historyka dokumentuje to wydarzenie, publikując oryginalne przemówienia otwierające i zamykające kongres oraz oficjalne sprawozdanie Krzysztofa Makowskiego z jego przebiegu w języku angielskim. (…). Wzbogacamy te materiały sprawozdaniem przygotowanym przez Piotra Kowalewskiego Jahromi, jednego z polskich uczestników tego wydarzenia, oraz wywiadami z zagranicznymi uczestnikami Kongresu [m.in. z Dipeshem Chakrabartym, Kalle Pihlainenem, Zoltánem Boldizsárem Simonem Markiem Tammem – dop. E.D.]. (…) Druga część tomu jest z kolei poświęcona badaniom historycznym i postaci Józefa Andrzeja Gierowskiego. (…) Redakcja Historyki chce podkreślić znaczenie Gierowskiego, jego szkoły oraz współtworzonego przez niego nurtu w najnowszych dziejach współczesnej historiografii polskiej. Zasygnalizowaliśmy na wstępie utworzenie nowego działu, który ma swój początek w tym numerze. Składać się nań będą wspomnienia historyczek i historyków naszej epoki, postaci ważnych i ciekawych z punktu widzenia życia naszej społeczności. Zaczynamy od uwag o Uniwersytecie widzianym oczami obecnego przewodniczącego komisji nauk historycznych PAN, Tomasza Schramma. Wierzymy, że ta innowacja nie tylko uatrakcyjni nasze pismo, ale wniesie istotny element dokumentacji zdarzeń i zjawisk zachodzących w naszej nauce Historycznej” (Jakub Muchowski, Krzysztof Zamorski, „Od redakcji”).

Ponadto w tomie wiele ciekawych artykułów autorstwa m.in. Violetty Julkowskiej, Jolanty Kolbuszewskiej, Marcina Kuli, Jacka Wijaczki, Filipa Wolańskiego, Wojciecha Wrzoska i Michała Zwierzykowskiego.

Naprawdę warto!

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM