Sprawozdanie z działalności Komisji THHiMH w kadencji 2020-2023

List Przewodniczącej Komisji Teorii Historii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii – prof. dr hab. Ewy Domańskiej do członków Komisji:

Poznań, 22 lutego 2024 roku

Drodzy Państwo,
Z dniem 2 marca 2024 roku upływa obecna kadencja Komitetu Nauk Historycznych, a tym samym i kadencja naszej Komisji. Komitet w nowym składzie zbierze się na pierwszym posiedzeniu 26 marca. Wtedy też zostaną podjęte decyzję w sprawie powołania przewodniczących Komisji.
Tymczasem załączam zbiorcze sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2020-2023. Jak z niego wynika, pracowaliśmy niezwykle intensywnie i efektywnie na wszystkich polach naszej działalności. Wszystkie założone przez nas jesienią 2020 roku cele, kiedy po dziesięcioletniej przerwie zaczynaliśmy budowanie zespołu od nowa, zostały zrealizowane z naddatkiem. Bardzo Państwu dziękuję za czas, wsparcie i zaufanie. Dziękuję też za poświęcenie, a przede wszystkim za otwartość i kompromisowość. Dzięki tym wartościom udało się nam zrealizować wspólne cele, mimo różnych opinii, przeświadczeń i wizji. Osiągnięcia naszej Komisji pokazały, że akademia może być inna.
Dziękuję też przedstawicielom Sekcji Młodych Badaczy, a przede wszystkim doktorom: Annie Brzezińskiej, Aleksandrze Kuligowskiej, Piotrowi Kowalewskiemu Jahromi. Jakubowi Muchowskiemu i Tomaszowi Wiśniewskiemu. Wasza obecność i praca w Komisji była nieoceniona i patrząc na Państwa osiągnięcia, wielowymiarowe działania i zaangażowanie, możemy być spokojni o przyszłość naszej dyscypliny (choć młodych z profesjonalnym podejściem potrzebujemy w Sekcji więcej).
Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej ze sobą współpracować.
Pozdrawiam,
Ewa Domańska

Plik do pobrania - KTHHiMH_sprawozdanie_kadencja_2020-2023_17.02.2024.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM