Odpowiedzi na ankietę “Kwartalnika Historycznego” (z. 1, 2021)

Odpowiedzi na ankietę "Kwartalnika Historycznego" (z. 1, 2021)
Właśnie ukazał się nowy numer “Kwartalnika Historycznego” (Rocznik CXXVIII,  z. 1, 2021), który zawiera 76 odpowiedzi na ankietę “Kwartalnika”. Zeszyt w całości dostępny jest online tutaj >>>  Bardzo zachęcamy do zapoznania się z niezwykle ciekawymi i różnorodnymi glosami w dyskusji.

Pytania:

  1. Jakie są najważniejsze, najbardziej inspirujące, według Państwa, osiągnięcia badawcze — owej czy owych — historiografii w ostatnim trzydziestoleciu?
  2. A przede wszystkim: jakie najistotniejsze, Państwa zdaniem, tematy, „wątki” czy sposoby interpretacji przeszłości powinny być przedmiotem szczególnej uwagi zawodowej/akademickiej historiografii w nachodzących latach (zakładamy, że historia się nie skończyła)? Pytania te dotyczą zarówno obszaru ściślejszej specjalności zawodowej (np. mediewistyki, historii wojskowości czy historii kultury), jak też „całości” polskiej czy polskich historiografii. Innymi słowy: jak wyobrażacie sobie Państwo rozwój naszej wspólnej dziedziny wiedzy czy zainteresowań?
  3. I czy może pozostać ona wspólna? Czy jest w historiografii/ach Polski miejsce na syntezy? Jak, jeśli w ogóle, Państwo sobie je wyobrażacie?
  4. Jak wreszcie oceniacie Państwo zagadnienie społecznej funkcji historiografii w przyszłości? W czasach powstawania „Kwartalnika Historycznego” i przez długie lata później — tworzył jej rozumienie imperatyw służby (ale nie wysługiwania się, jak to rozróżnił subtelnie Władysław Konopczyński)  społeczeństwu/narodowi. A w roku 2020 i później — czy i jak Państwo tę rolę czy funkcję postrzegacie? (prof. dr hab. Andrzej Nowak)
Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM