Polecamy nowy numer “Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, nr 10, 2020

Polecamy nowy numer “Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, nr 10, 2020, w którym opublikowane zostały ważne artykuły, np. Marta Kurkowska-Budzan, Emilia Soroko, Marcin Stasiak, “Wywiad ustrukturyzowany w badaniach historycznych. Propozycja procedury badawczej”, Marcin Jarząbek “Kategoria doświadczenia w interpretacji nagrań historii mówionej”, Michał Kierzkowski, Michael Frisch „Nie marnujcie czasu…” Moje spotkania z oral history – rozmowa Michała Kierzkowskiego z Michaelem Frischem w Buffalo, w stanie Nowy Jork w 2008 r.; Rekomendacje etyczne Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Michael Frisch “A New Oral History Modality?” i inne. Cały numer dostępny jest online, tutaj >>>