Dipesh Chakrabarty, “Humanistyka w czasach antropocenu”, red. Ewa Domańska i Małgorzata Sugiera. Kraków: Universitas, 2023.

Tom “Humanistyka w czasach antropocenu” zbiera najważniejsze teksty Dipesha Chakrabarty’ego, jednego z najwybitniejszych w świecie przedstawicieli studiów postkolonialnych i zaangażowanego w dyskusje na temat zmian klimatycznych historyka. Interesując się relacjami między Zachodem a światem niezachodnim, Chakrabarty krytycznie podchodzi do eurocentrycznych wizji przeszłości, realizując projekt „prowincjonalizowania Europy”. W niezwykle ciekawy sposób łączy przy tym badania postkolonialne z analizami procesów globalizacji, krytyką kapitalizmu, przepisywaniem historii i rozważaniami na temat antropogenicznych zmian środowiska. Angażująca lektura jego tekstów wprowadza w tematy szeroko dziś dyskutowanych w humanistyce światowej relacji między kryzysem środowiskowym a globalnym kapitalizmem oraz między sprawiedliwością społeczną, środowiskową a epistemiczną. Humanistyka w czasach antropocenu pokazuje ponadto inspirowane dyskusjami na temat tytułowej epoki wyłanianie się humanistyki planetarnej, która podchodząc krytycznie do studiów nad antropocenem, proponuje inne niż tradycyjne paradygmaty ujęcie czasu i rozumienia człowieka, rozpatrywanego w ścisłym związku z bytami innymi niż ludzie (więcej na stronie wydawnictwa tutaj)

Spis treści:
Podziękowania
Dipesh Chakrabarty, Przedmowa
1. Idea prowincjonalizowania Europy
2. Prowincjonalizowanie Europy w czasach globalizacji
3. Postkolonialność a podstęp historii: Kto wypowiada się w imieniu „indyjskich” przeszłości?
4. Od serii wydawniczej Subaltern Studies do prowincjonalizowania Europy: Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii
5. Humanistyka planetarna między dekolonialnością i postkolonialnością
6. Klimat historii. Cztery tezy
7. Kryzysy planetarne i trud bycia nowoczesnym
8. Decentralizowanie Człowieka? Albo co zostało z Gai
9. Humanistyka w czasach antropocenu. Kryzys mitycznej Kantowskiej opowieści
10. Chronopolityka antropocenu: Pandemia i nasze poczucie czasu
11. Planetarne przebłyski
Ewa Domańska, Dipesh Chakrabarty: Od subalternizmu do planetaryzmu
Bibliografia prac Dipesha Chakrabarty’ego w języku angielskim
Nota redakcyjna
Indeks nazwisk
Indeks pojęć

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM