Kolokwium Dyskusyjne Sekcji Młodych Badaczy wokół “Philosophy of History Twenty-First-Century Perspectives” (czwartek 15.06 godzina 17:00 MS Teams)

Philosophy of History. Twenty-First-Century Perspectives, ed. Jouni-Matti Kuukkanen. London, New York: Bloomsbury Academic, 2021.
 

Sekcja Młodych Badaczy przy Komisji THHiMH zaprasza na

Kolokwium Dyskusyjne wokół antologii:

Philosophy of History. Twenty-First-Century Perspectives, ed. Jouni-Matti Kuukkanen. London, New York: Bloomsbury Academic, 2021,

które odbędzie się online w czwartek 15 czerwca o godzinie 17:00

Spotkanie będzie miało formę komentarzy do wybranych fragmentów tomu. Swoje uwagi przedstawią Anna Brzezińska (UŁ), Agata Tatarenko (IEŚ), Tomasz Falkowski (UAM) oraz Piotr Kowalewski Jahromi (UŚ), który będzie również tą dyskusję moderował.

Dyskusja odbędzie się w języku polskim. Wstępnie przyjęte zasady dają każdemu z 4 prelegentów maksymalnie 15 minut na odniesienie się do wybranego rozdziału pracy. Druga część spotkania to luźna dyskusja oscylująca wokół nowych perspektyw w filozofii historii.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji:

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 360 420 998 743

Kod dostępu: DSTvZt

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzeniem Jouni-Matti Kuukkanen’a “A Conceptual Map for Twenty-First-Century Philosophy of History” (strony 1-23). Ten rozdział oraz liczne fragmenty dostępne online pod adresem:  Philosophy of History: Twenty-First-Century Perspectives – Google Books

Warto nadmienić, że w Tomie znajduje się również polski akcent: Rozdział 10, The paradigm shift in the contemporary humanities and social sciences, napisany został przez Profesor Ewę Domańską (przewodniczącą Komisj iTHHiMH). Pełny spis treści dostępny w linku powyżej a na dole niniejszego wpisu znajduje się lista rozdziałów. Pogrubione są te rozdziały, które będą komentowane, ale oczywiście dyskusja może dotyczyć również pozostałych (zapraszamy do własnych komentarzy!) .

Dostępne do pobrania jest również tłumaczenie jednego z artykułów z tomu: Marek Tamm, Zoltan B. Simon, “More-than-Human History: Philosophy of History at the Time of the Anthropocene” opublikowane w ostatnim numerze Historyki jako “Historia więcej-niż-ludzka. Filozofia historii w czasach antropocenu”.

 

Table of contents

1. A conceptual map for twenty-first-century philosophy of history Jouni-Matti Kuukkanen
Part I: Debating key concepts in philosophy of history
2. Encompassing the future Jonathan Gorman
3. Historiographical knowledge as claiming correctly Jouni-Matti Kuukkanen
4. Where the extremes meet Frank Ankersmit
5. Postmodern theory with historical intent: A deconstructive approach to the past Ethan Kleinberg
Part II: Popular history, populism and politics
6. The affective dimension: What theory of history can learn from popular history Allan Megill
7. Tales of im/mobility: Unhistorying migration Claire Norton and Mark Donnelly
8. Historical evitability: The return of the philosophy of history Aviezer Tucker
Part III: (Re)drawing the boundaries of philosophy of history
9. History and philosophy of history (HPH): A call for cooperation Herman Paul
10. The paradigm shift in the contemporary humanities and social sciences Ewa Domanska
11. More-than-human history: Philosophy of history at the time of the Anthropocene Marek Tamm and Zoltán Boldizsár Simon
12. In defence of a humanistically orientated historiography: The nature/culture distinction at the time of the Anthropocene Giuseppina D’Oro

Plik do pobrania - TAMM-SIMON-Historia-Wiecej-Niz-Ludzka-2022-HSRK-15.pdf

Default image
Piotr Kowalewski Jahromi
dr, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach