Dr Michał Pabiś-Orzeszyna, “Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, czwartek, 23 maja 2024 roku, godz. 18:00 (ZOOM)

W ramach ogólnopolskich, interdyscyplinarnych seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego, zapraszamy na wykład dra Michała Pabisia-Orzeszyny (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ) “Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, które odbędzie się w czwartek, 23 maja o godz. 18:00 (ZOOM). Spotkanie moderował będzie Profesor Piotr Witek.

Abstrakt:
Celem mojej książki “Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych” (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020) była krytyczna refleksja nad tak zwanym „zwrotem historycznym” w badaniach filmoznawczych. W dyskursie akademickim zwrot ten jest związany ze zmianą myślenia o przeszłości kina w ciągu ostatnich czterech dekad. Interesuje mnie materialna oraz intelektualna historia owych przemian na tle szeroko rozumianej historiografii filmoznawczej, jak również w świetle pewnych aspektów metodologii filmoznawstwa w ogóle. Zajmowałem się zatem nie tyle historią filmu, ile instytucjonalną oraz dyskursywną historią pewnego epizodu historiografii filmowej. Starałem się pokazać, że kamuflaż skrywający „pozycje enuncjatywne” zajmowane przez współczesnych historyków kina widoczny jest na przykład w retoryce wpływowej książki „Film History: Theory and Practice” z 1985 roku. Jej autorzy, Robert C. Allen i Douglas Gomery, przekonywali, iż rewizjonistycznie nastawieni historycy jedynie badają źródła i korygują ustalenia nieprofesjonalnych poprzedników. Argumentowali, że przemawiają w imieniu Kuhnowskiej „normalnej nauki”, unieważniając współrzędne miejsca, w którym sami wytwarzają wiedzę. Krytyczny namysł nad poetyką ich praktyki badawczej wpisuje się w wiele współczesnych debat o historiografii jako takiej. Ostatecznie wskażę też miejsce, z którego sam się wypowiadam. Chodzi mi o promowanie takiej perspektywy badań nad przeszłością, która uwzględnia pojęcia taktu, kurtuazji, jak również miłości i atencji wobec przedmiotu rozważań.

Michał Pabiś-Orzeszyna – adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ. W latach 2016-2022 członek komitetu sterującego European Network for Cinema and Media Studies. Od 2019 zaangażowany w badania świata sztuki VR/AR (Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi), a od 2021 w prozopograficzne badania animacji filmowej (projekt „Animation Studios in Gottwaldov and Lodz (1945/47-1990) – Comparative Collective Biography”). W latach 2021-2022 roku członek rady doradczej projektu „Sustainable Film Production in the Netherlands”. Co-leader Sustainable Media Workgroup w European Network for Cinema and Media Studies. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się archeologia mediów, wpływ filmu na środowisko naturalne i relacyjna historiografia animacji filmowej. Strona: www.uni.lodz.pl/pracownicy/michal-pabis-orzeszyna.

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM