Magdalena Saryusz-Wolska, “Metodologiczne problemy historii wizualnej”, czwartek, 18 listopad 2021, godz. 17:00, ZOOM

Magdalena Saryusz-Wolska, Metodologiczne problemy historii wizualnej, czwartek, 18 listopad 2021, godz. 17:00, ZOOM
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskich seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego, które odbędzie się w czwartek, 18 listopada 2021 roku o godz. 17:00. Dr hab.  Magdalena Saryusz-Wolska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), wygłosi wykład “Metodologiczne problemy historii wizualnej”. Podstawą dyskusji będzie tekst: Magdalena Saryusz-Wolska, „Wprowadzenie. Tradycje i perspektywy historii wizualnej w Niemczech”, w: Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2020: 7-41.

„Historia wizualna” definiowana jest na wiele sposobów. W tej książce oznacza nowe możliwości uprawiania historii związane ze współczesną ekspansją obrazów. W jaki sposób dostępność fotografii, filmów, cyfrowych archiwów wizualnych wpływa na pracę historyków? Jakie możliwości otwierają przed nimi źródła wizualne? Jak obrazy oddziałują na narracje historyczne? Zebrane tu teksty przedstawiają stanowiska dziesięciorga niemieckich uczonych, którzy szukają odpowiedzi na te pytania. Z różnych perspektyw przyglądają się oni wykorzystywaniu obrazów w pracy historyków, wskazując potencjał historii wizualnej i związane z nią zagrożenia. Autorzy publikowanych prac to przedstawiciele różnych pokoleń niemieckiej historiografii. Są wśród nich teoretycy i praktycy, historycy epok dawniejszych i współczesnych. Łączy ich poszukiwanie nowych metod badawczych i nowych sposobów objaśniania przeszłości. Uważają, że historię można nie tylko opowiedzieć, ale i pokazać.

Magdalena Saryusz-Wolska – studiowała kulturoznawstwo oraz socjologię na uniwersytetach w Łodzi, Giessen i Moguncji; 2008: obrona doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim (temat: „Pamięć miasta. Filmowe i literackie reprezentacje przestrzeni miejskich na tle teorii pamięci zbiorowej”); od 2008: adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego; 2010-2015: ekspertka w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i koordynacja projektu „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci”; od 2015: pracowniczka naukowa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; 2016: habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim (temat: „Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949”); 2018-2020: profesura gościnna oraz stypendium im. Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji.

Plik do pobrania - Saryusz-Wolska-Wprowadzenie.-Tradycje-i-perspektywy-historii-wizualnej-w-Niemczech.pdf