Franklin Rudolf Ankersmit, "Representation. The Birth of Historical Reality from the Death of the Past". New York: Columbia University Press, 2024, ss. 328.
Co wyróżnia pisarstwo historyczne? W “Representation”, Franklin Rudolf Ankersmit – czołowa postać współczesnej filozofii historii – przedstawia oryginalne rozumienie pisarstwa historycznego oraz uzasadnienie historii jako dyscypliny empirycznej. Na podstawie nowej interpretacji filozofii G. W. Leibniza, Ankersmit oferuje schemat rozumienia istoty argumentacji historycznej.

W “Representation” Ankersmit udowadnia, że choć przeszłość pozostawiła ślady, które mogą być użyte do formułowania prawdziwych stwierdzeń, to pozostaje nieodwracalnie utracona. Teksty historyczne najlepiej rozumieć jako złożone znaki, które wzajemnie się krytykują, tworząc rzeczywistość historyczną zasadniczo różną od potocznych wyobrażeń o przeszłości.

“Representation” rzuca nowe światło na podstawowe pojęcia takie jak prawda historyczna, debata historyczna i racjonalność historyczna. Przekonująca, stanowcza i prowokująca, książka jest najambitniejszym dziełem w filozofii historii ostatnich lat.

Preface
Introduction. A New Vindication of Historicism
1. Premises and Axioms
2. Leibniz and Historical Representation: The Basics
3. Metaphysics, Individuals, Models, and the PBF
4. Signs, Semantics, Meaning, and Relational Statements
5. Historical Knowledge, Facts, Arguments, Maxima and Minima
Conclusion: Nontrivial Circularity
Epilogue. Intensionalism Versus Extensionalism: The Historical Period (Leibniz) and Its Enemies (Davidson)
Glossary
Notes
Bibliography
Index


Typ publikacji: monografia autorska

Autor: Franklin Rudolf Ankersmit

Tytuł: Representation. The Birth of Historical Reality from the Death of the Past

Miejsce wydania: New York

Wydawnictwo: Columbia University Press

Data publikacji: 2024

ISBN: 9780231215916

Link