Paulina Litka, "Warszawska i krakowska szkoła historyczna wobec mesjanizmu polskiego. Przegląd stanowisk". Koło Historii: materiały Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS, nr 23 (2018): 73-98 .

Typ publikacji: artykuł

Autor: Paulina Litka

Tytuł: Warszawska i krakowska szkoła historyczna wobec mesjanizmu polskiego. Przegląd stanowisk

Tytuł i numer czasopisma: Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 23

Data publikacji: 2018

Strony: 73-98.

Link