Zbigniew Romek, "Pokolenie Marca'68. Wariant łódzki". Warszawa: Vistula, 2022.
Jest to rodzaj autobiografii uczestników tamtych wydarzeń, próba opisu ich formacji intelektualnej, wyznawanych wartości, idei i poglądów. Relacje zebrane po latach posłużyły do zaprezentowania atmosfery lat 60., do refleksji nad przyczynami wieców i strajków w Marcu’68 w Łodzi. Co odczuwali, jak się zachowywali studenci, nauczyciele akademiccy, mieszkańcy miasta, jak reagowali na antyinteligencką i antyżydowską partyjną propagandę. Są to pytania. na które autor próbuje odpowiedzieć, wykorzystując zebrane relacje. (Zbigniew Romek)

Podstawą tego opracowania jest 57 relacji osób aktywnych (głównie ówczesnych studentów) w dobie łódzkiego Marca’68. Większość z nich
została zgromadzona przez Stowarzyszenie ŚLAD – Pracownię Dokumentacji Multimedialnej i zarejestrowana w formie nagrania audiowizualnego oraz sporządzonych na tej podstawie transkryptów wywiadów. Według deklaracji organizatorów wywiadów starano się dotrzeć możliwie do wszystkich żyjących w Marcu’68 aktywnych uczestników tamtych wydarzeń, bez względu na ówczesne, jak i późniejsze ich sympatie polityczne. Ponadto uzupełniłem je odnalezionymi w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią zarejestrowanymi relacjami z terenu Łodzi, w tym także świadectwami wykorzystanymi już przez Piotra Osękę. Relacje złożone bezpośrednio w Stowarzyszeniu „Ślad” PDM i w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią uzupełnione zostały o drukowane wspomnienia w postaci odrębnych książek lub artykułów w łódzkiej prasie. (Z Wprowadzenia)


Typ publikacji: monografia autorska

Autor: Zbigniew Romek

Tytuł: Pokolenie Marca'68. Wariant łódzki

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Data publikacji: 2022

ISBN: 978-83-64614-66-8

Link

Plik do pobrania - Zbigniew-Romek-Pokolenie-Marca68-wprowadzenie.pdf