Wiktor Werner, Wprowadzenie do historii. Warszawa: PWN, 2012.


Autor: Wiktor Werner

Tytuł: Wprowadzenie do historii

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: PWN

Data publikacji: 2012

Przedmiot: Wprowadzenie do historii

Dla kogo: Historia I stopień