Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu. Wrocław: Wydaw. FUNNA, 1999.


Autor: Andrzej Wierzbicki

Tytuł: Historiografia polska doby romantyzmu

Miejsce wydania: Wrocław

Wydawnictwo: Wydaw. FUNNA

Data publikacji: 1999

Przedmiot: Historia historiografii

Dla kogo: Historia I stopień