Zagadnienie prawdy w historii. ABC Humanistyki #4 + prof. Krzysztof Zamorski


Autor: Krzysztof Zamorski

Tytuł: Zagadnienie prawdy w historii. ABC Humanistyki #4

Przedmiot: Wprowadzenie do Historii

Format audycji video: wykład

Produkcja: portal ohistorie.eu, IH UJ, IH UAM, IH UMCS

Realizacja: dr hab. Jan Nowak

Miejsce i data nagrania: 24.11.1972, Lublin, UMCS