Rainer Wohlfeil, Refleksje metodyczne o obrazoznawstwie historycznym, w: Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, red. Magdalena Saryusz-Wolska. Warszawa: Scholar, 2020: 93-114.


Typ publikacji: rozdział w monografii zbiorowej

Autor rozdziału: Rainer Wohlfeil

Tytuł rozdziału: Refleksje metodyczne o obrazoznawstwie historycznym

Tytuł tomu: Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków

Redaktor tomu: Magdalena Saryusz-Wolska

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Scholar

Data publikacji: 2020

Strony: 93-114

Link