Pasisz Piotr, Założenia aksjologiczne i teoretyczno-metodologiczne badań nad upadkiem Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. „Respectus philologicus”, vol. 35(40), 2019, s. 159–168.

Typ publikacji: artykuł

Autor: Pasisz Piotr

Tytuł: Założenia aksjologiczne i teoretyczno-metodologiczne badań nad upadkiem Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej.

Tytuł i numer czasopisma: Respectus philologicus, vol. 35(40)

Data publikacji: 2019

Strony: 159–168.

Link