W stronę logicznej struktury narracji historycznych. Wywiad z Paulem A. Rothem

Typ publikacji: wywiad

Osoba przeprowadzająca wywiad: Piotr Kowalewski Jahromi

Osoba udzielajaca wywiadu: Paul A. Roth

Tytuł: W stronę logicznej struktury narracji historycznych. Wywiad z Paulem A. Rothem

Data przeprowadzenia wywiadu: 2019

Miejsce publikacji: HISTORYKA. Studia Metodologiczne T. 50

Data publikacji: 2020

Strony: 487-504

Link