Dyskusja o książce Rafała Stobieckiego i Tomasza Siewierskiego “Zamiast pamiętnika. Rozmowy o historii, rybach i nie tylko”. 25 kwietnia 2024 r., godz. 17.00, Wydział Historii UW.
Towarzystwo Miłośników Historii i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na dyskusję poświęconą książce Rafała Stobieckiego i Tomasza Siewierskiego pt. “Zamiast pamiętnika. Rozmowy o historii, rybach i nie tylko” (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2023).

W spotkaniu wezmą udział prof. Rafał Stobiecki (IH UŁ), dr Tomasz Siewierski (IHN PAN) oraz prof. Joanna Schiller-Walicka (IHN PAN), a poprowadzi je prof. Piotr Węcowski (WH UW).

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00 w sali nr 17 na Wydziale Historii UW.

Profesor Rafał Stobiecki w rozmowie z Tomaszem Siewierskim udowadnia, że cieszy się świetną pamięcią, znakomitym poczuciem humoru i niemalejącym entuzjazmem do badania przeszłości. Trudno żeby było inaczej. […] Stobiecki wielokrotnie podkreśla, że uprawianie historii jest nie tylko jego zawodem, ale też hobby i prawdziwą pasją, za które w dodatku mu płacą. […] Lektura Zamiast pamiętnika była dla mnie nie tylko ciekawa, ale nieraz wzruszająca […]. Sądzę, że kilka pokoleń nie tylko historyków, ale humanistów i „społeczników” przeczyta tę książkę nie tylko z zainteresowaniem, ale osobistym zaangażowaniem, znajdując w niej bliskie sobie myśli i odczucia.
Z recenzji prof. Joanny Schiller-Walickiej

Kiedy otrzymałem do zrecenzowania popularny w ostatnich dziesięcioleciach wywiad-rzekę przeprowadzony przez doktora Tomasza Siewierskiego z profesorem Rafałem Stobieckim, będący zarazem czymś w rodzaju pamiętnika bez pamiętnika, pierwsza myśl, jaka przemknęła mi przez głowę – „za wcześnie”! […]. Czytając kolejne stronice omawianej książki, zdanie stopniowo zmieniałem, skądinąd nie mogąc się oderwać od tekstu pasjonującego i coraz bardziej pochłaniającego myśli. […] To interesująca lektura, ale i ważny punkt odniesienia, bynajmniej nie tylko dla reprezentantów naszej profesji czy w ogóle akademików, ale i dla szerszego grona czytelniczego, chcącego towarzyszyć profesorowi Stobieckiemu w podróży przez meandry jego życia.
Z recenzji prof. Mariusza Wołosa

 

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM