nagrody ministra

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla dr Anny Brzezińskiej i prof. Rafała Stobieckiego

Pani dr Anna Brzezińska oraz Pan prof. Rafał Stobiecki otrzymali nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.