Wydział Historii UAM

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
prof. dr hab. / profesor

Wydział Historii
Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

https://orcid.org/0000-0003-0875-976X
historia historiografii, metodologia historii

Współczesna teoria i historia historiografii, metodologia historii, metodologia nauk humanistycznych i społecznych, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, nowe tendencje w badaniach humanistycznych (zwłaszcza w badaniach przeszłości), humanistyka środowiskowa, nieeuropejskie podejścia do przeszłości, badania ludobójstwa i ekobójstwa, ontologia ludzkich szczątków

1995 – doktorat: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan. Tytul rozprawy: “Historia w człowieku: historiografia wobec przełomu narratywistycznego i postmodernistycznego w humanistyce” (History in Man. Historiography in the Light of Narrative and the Postmodern Turn in Humanities). Promotor: Jerzy Topolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań); recenzenci: Frank Ankersmit (Rijksuniversiteit Groningen, Holandia) i Hans Kellner (Texas University at Arlington, USA)

2007 – habilitacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan na podstawie dorobku i ksiazki: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce (2006). Recenzenci: Jacek Kochanowicz (UW); Ryszard Nycz (UJ); Jan Pomorski (UMCS); Wojciech Wrzosek (UAM).

2016 – profesor nauk humanistycznych: Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dorobku i ksiazki: Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej (2012). Recenzenci: Włodzimierz Bolecki (IBL PAN), Wojciech Burszta (SWPS), Krzysztof Pomian, Maria Poprzęcka, Krzysztof Zamorski (UJ).

Od 2002 roku visiting professor, Department of Anthropology/Archaeology Center/DLCL/History, Stanford University; affiliated faculty of the Center for Russian, East European & EuroAsian Studies (CREEES), Stanford University

2024 - członek Academia Europaea
2020 - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (Wydział I)
• 2023 - Członek Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej
• Członek Rada Kuratorów (Wydział I)

2022 – członek zarządu (President ex-officio) „International Commission for the History and Theory of Historiography” (w latach 2015-2022 President)

2020 – Member of a Permanent External Committee for Scientific Advice (CEPAC). Institute of Contemporary History (IHC), a research centre of the Universidade Nova de Lisboa (in Lisbon) and the University of Évora,
2023 – Member of the Academic Advisory Board, Institute for Human Sciences, IWM in Vienna

(wybór)
od 2002 członek Rady Redakcyjnej pisma “Storia della Storiografia” (Włochy)
od 2009 członek Rady Redakcyjnej pisma „Historyka”
od 2011 członek Rady Redakcyjnej pisma “Porównania”
od 2012 członek Kolegium Redakcyjnego pisma “Teksty Drugie”
od 2012 członek rady naukowej pisma „História da Historiografia” (Brazylia)
od 2016 członek Rady Naukowej “Norwegian Archaeological Review” (Norwegia)
od 2018 – członek rady naukowej pisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”
od 2020 – członek Komitetu Redakcyjnego pisma „Kwartalnik Historyczny”
od 2022 - członek Rady Redakcyjnej pisma "History and Theory" (USA)
od 2023 - członek Rady Naukowej pisma „Czech Historical Review”/Český časopis historický (Czechy)

2017 – nominacja do nagrody im. Jana Długosza: za książkę Nekros, Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (2017);
2020 – nagroda naukowa I stopnia Rektora UAM za wybitny dorobek publikacyjny w roku 2019.

2024 - Reinhart Koselleck Visiting Professorship, Bielefeld University
2000-2001 – Kosciuszko Foundation Fellowship. Department of Comparative Literature, Stanford University (USA). Opiekun naukowy: Hans Ulrich Gumbrecht.
1996-1997 – stypendium Fulbrighta (Fulbright’s junior grant). University of California at Berkeley. Studia post-doktorskie. Opiekun naukowy: Hayden White.

2021-2025 – PRELUDIUM BIS (NCN) „Dziedzictwo wody. Studium przypadku rzeki Warty w Poznaniu w XIX-XX wieku” [kierownik grantu]
2018–2021 - member of an International Advisory Panel – międzynarodowego projektu “My Favourite Things: Material Culture Archives, Cultural Heritage and Meaning”, The Centre for Microhistorical Research at the Institute of History, University of Iceland (The Icelandic Research Fund)
2017-2021 - member of the panel of external scholars – międzynarodowy grant “Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene”, The Arctic University of Norway (The Norwegian Research Council / FRIPRO Toppforsk)
2016-2017 – research fellow międzynarodowego grantu “After Discourse: Things, Archaeology and Heritage in the 21th Century” (Norwegian Academy of Science and Letters) [uczestnik grantu]
2014-2016 – OPUS 6 (NCN) „Necros: wprowadzenie do ontologii martwego ciała” [kierownik grantu]
2012-2014 – laureatka programu Mistrz, FNP. Projekt „Historia ratownicza” [kierownik grantu]

Książki autorskie:
- A História para além do humano [History Beyond the Human], przeł. na język portugalski: Taynna Marino, Hugo Merlo, red. Julio Bentivoglio i Taynna Marino. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas Press, 2024.
- Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ss. 370.
- Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ss. 224.
- Ева Доманська. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. [Historia a współczesna humanistyka. Studia z teorii wiedzy o przeszłości], przeł. na ukraiński Volodymyr Sklokin]. Київ: Ніка-Центр, 2012, ss. 264.
- Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, ss. 323.
- Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999, ss. 299; wydanie II uzupełnione i poprawione: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005, ss. 337.

Redakcje książek (2019-2024)
- Knowledge in the Shadow of Catastrophe, eds. Katarzyna Bojarska, Piotr Filipkowski, Ewa Domańska, Jacek Małczyński, Luiza Nader. Leiden, The Netherlands: Brill | Schöningh, 2024.
- Dipesh Chakrabarty, Humanistyka w epoce antropocenu, red. Ewa Domańska i Małgorzata Sugiera. Kraków: Universitas, 2023, ss. 446.
- Ekshumacje polityczne: Teoria i praktyka, red. Alexandra Staniewska i Ewa Domańska. Gdańsk-Lubin: słowo/obraz terytoria; Muzeum Historyczne w Lubinie, 2023, ss. 729.
- Wprowadzenie do metodologii historii, red. Ewa Domańska i Jan Pomorski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022, ss. 572.
- RAT (Resilience Academic Team), Humanistyka prewencyjna, koordynacja prac redakcyjnych: Ewa Domańska, Piotr Słodkowski, Monika Stobiecka. Warszawa-Poznań: Muzeum Sztuki Nowoczesnej; Poznańskie Centrum Dziedzictwa, 2022, ss. 224.
- Jerzy Topolski, Theory and Methodology of Historical Knowledge. An Anthology, eds. Ewa Domańska and Anna Topolska. Poznań: Faculty of History Press, Adam Mickiewicz University, 2022, ss. 432.
- Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk. Kraków: Universitas, 2019, ss. 368.

dr Katarzyna Florczyk (IPN Poznań); dr Jarosław Jaworek (Wydział Historii UAM); dr Jacek Małczyński (Instytut Kulturoznawstwa, UWr); dr Agnieszka Kłos (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław); dr Piotr Słodkowski (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa); dr Mikołaj Smykowski (Instytut Antropologii i Etnologii UAM), dr Monika Stobiecka (Wydział „Artes Liberales” UW), dr Gabriela Jarzębowska (Wydział „Artes Liberales” UW), dr Tomasz Wiśniewski (Wydział Historii UAM).

Wprowadzenie do historii
Nowe tendencje współczesnej historiografii
Mikrohistoria i historia lokalna
Metodologia badań naukowych
Methodology of scientific research
Ecocides and Genocides

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Towarzystwo Historiograficzne
Polskie Towarzystwo Historyczne