Wydział Historii UAM

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
prof. dr hab. / profesor

Wydział Historii
Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

https://orcid.org/0000-0003-0875-976X
historia historiografii, metodologia historii

Współczesna teoria i historia historiografii, metodologia historii, metodologia nauk humanistycznych i społecznych, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, nowe tendencje w badaniach humanistycznych (zwłaszcza w badaniach przeszłości), humanistyka środowiskowa, nieeuropejskie podejścia do przeszłości, badania ludobójstwa i ekobójstwa, ontologia ludzkich szczątków

1995 – doktorat: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan. Tytul rozprawy: “Historia w człowieku: historiografia wobec przełomu narratywistycznego i postmodernistycznego w humanistyce” (History in Man. Historiography in the Light of Narrative and the Postmodern Turn in Humanities). Promotor: Jerzy Topolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań); recenzenci: Frank Ankersmit (Rijksuniversiteit Groningen, Holandia) i Hans Kellner (Texas University at Arlington, USA)

2007 – habilitacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan na podstawie dorobku i ksiazki: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszlosci w nowej humanistyce (2006). Recenzenci: Jacek Kochanowicz (UW); Ryszard Nycz (UJ); Jan Pomorski (UMCS); Wojciech Wrzosek (UAM).

2016 – profesor nauk humanistycznych: Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dorobku i ksiazki: Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej (2012). Recenzenci: Włodzimierz Bolecki (IBL PAN), Wojciech Burszta (SWPS), Krzysztof Pomian, Maria Poprzęcka, Krzysztof Zamorski (UJ).

(wybór)
od 2002 członek Rady Redakcyjnej pisma “Storia della Soriografia” (Włochy)
od 2009 członek Rady Redakcyjnej pisma „Historyka”
od 2011 członek Rady Redakcyjnej pisma “Porównania”
od 2012 członek Kolegium Redakcyjnego pisma “Teksty Drugie”
od 2012 członek rady naukowej pisma „História da Historiografia” (Brazylia)
od 2016 członek Rady Naukowej “Norwegian Archaeological Review” (Norwegia)
od 2018 – członek rady naukowej pisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”
od 2020 – członek Komitetu Redakcyjnego pisma „Kwartalnik Historyczny”

2017 – nominacja do nagrody im. Jana Długosza: za książkę Nekros, Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (2017);
2020 – nagroda naukowa I stopnia Rektora UAM za wybitny dorobek publikacyjny w roku 2019.

2000-2001 – Kosciuszko Foundation Fellowship. Department of Comparative Literature, Stanford University (USA). Opiekun naukowy: Hans Ulrich Gumbrecht.
1996-1997 – stypendium Fulbrighta (Fulbright’s junior grant). University of California at Berkeley. Studia post-doktorskie. Opiekun naukowy: Hayden White.

(wybór)
2012-2014 – laureatka programu Mistrz, FNP. Projekt „Historia ratownicza” [kierownik grantu]
2014-2016 – OPUS 6 (NCN) „Necros: wprowadzenie do ontologii martwego ciała” [kierownik grantu]

- Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ss. 370.
- Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ss. 224.
- Ева Доманська. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. [Historia a współczesna humanistyka. Studia z teorii wiedzy o przeszłości], przeł. na ukraiński Volodymyr Sklokin]. Київ: Ніка-Центр, 2012, ss. 264.
- Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, ss. 323.
- Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999, ss. 299; wydanie II uzupełnione i poprawione: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005, ss. 337.

dr Katarzyna Florczyk (IPN Poznań); dr Jacek Małczyński (Instytut Kulturoznawstwa, UWr); dr Agnieszka Kłos (Aklademia Sztuk Pięknych, Wrocław); dr Piotr Słodkowski (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa); dr Mikołaj Smykowski (Instytut Antropologii i Etnologii UAM), dr Monika Stobiecka (Wydział „Artes Liberales” UW), dr Gabriela Jarzębowska (Wydział „Artes Liberales” UW).

Wprowadzenie do historii
Nowe tendencje współczesnej historiografii
Mikrohistoria i historia lokalna
Metodologia badań naukowych
Methodology of scientific research
Ecocides and Genocides

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Towarzystwo Historiograficzne
Polskie Towarzystwo Historyczne